KAS TUDENG PEAKS ELUASEME OSTMA VÕI ÜÜRIMA?

Tudeng puutub kokku eluoluliste muudatustega juba sügise algul. Vaatamata sellele, et tulevase elukutse valik on juba tehtud ehk olulisim eesmärk on püstitatud, siis sügisel peab tudeng hakkama lahendama igapäevaseid väljakutseid. „To do“ listi esimeseks punktiks on tavaliselt elukoha leidmine. Suurtes linnades on võimalusi lõputult: ühiselamu, korter, üks tuba kellegi korteris, äkki maja või siis hoopis majaosa, kuid enne seda tuleb endalt hoopis küsida kas üürida või osta? Kui osta, siis saavad abiks olla nii pangad kui Finora Capital.

Otsuse langetamisel tuleks kindlasti arvestada lähimate aastate plaane ning jõuda selgusele kas soov on elada korteris või majas.

Korteri või eramu ostmise peale tasuks mõelda nendel inimestel, kellel on kindel soov valitud linna või lähipiirkonda paikseks jääda ning kes on väga teadlikud enda soovidest. Samas on sellistel inimestel kõik ostmiseks vajaminevad rahavood juba pikalt ette planeeritud. Nii tudeng kui ka täiskasvanud inimene on tihti sellises olukorras, kus ei ole tavatingimustes võimalik säästa elamu ostmiseks piisavalt vahendeid, mis omakorda tähendab seda, et lisaks sobiva eluaseme leidmisele muutub päevakajaliseks veel ka laenuvõtmise ja -teenindamise teema. Eluasemelaenu taotlemine eeldab, et taotlejal on olemas sissemaksu tasumiseks vajaminev summa, panga poolt pakutud kuumakse on taskukohane ning kõigest sellest jääb veel üle, et tasuda ka kõrvalkulud, sh kindlustus, riigilõiv ja notaritasud. Eluasemelaenu võtmine on suur vastutus, seega enne allkirjastamist tuleb väga hoolikalt tutvuda laenu tingimustega ning peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest kohustustest ja õigustest.

Olen puutunud kokku eelarvamusega, et 30 aastaks vormistatud laenuleping eeldab, et 20-aastane tudeng vabaneb ostetud koduga seotud kohustusest alles 50-aastasena. See vastab tõele olukorras, kus laenuvõtja tõepoolest elabki soetatud korteris või majas terve laenuperioodi jooksul. Laenulepingu allkirjastamine ei tähenda automaatselt keeldu reisida, kolida või töökohta muuta. Igal omanikul on võimalus soetatud elamu üürile anda ja seejärel laenu tavapärases korras edasi teenindada. Samuti on omanikul õigus ning võimalus ka korteri või elamu müümiseks, mis annab omakorda võimaluse laen ennetähtaegselt tagastada ning turuväärtuse suurenemisel lausa müügist kasu saada.

Eelmainitust võib teha järelduse, et kuigi kinnisvara ostuga võtame endale suure kohustuse, siis võib see õigete otsuste tegemisel olla ka investeeringu võimalus. Enne ostu tuleks kindlasti kaaluda soetatava vara likviidsust ehk kuivõrd lihtne on vara tulevikus kasumlikult müüa ning arvestada tuleb ka kinnisvaraturul toimuvaid muudatusi.

Olga Bugakova