Kodulaenu refinantseerimine

Eesti inimesele meeldib elada oma kodus.

Meil kõigil on reeglina mõnest pangast kodulaen, pea igaüks teeb kohusetundlikult regulaarseid tagasimakseid, ja suurem osa inimestest usub, et nii see jääbki. Kuni laen on tagastatud või kodu mõnel põhjusel ära müüakse, olgu aastate eest kokkulepitud tingimused kui kehvad tahes.

Tegelikult saab oma kodulaenu tingimusi ümber hinnata ja paremat intressi või laenuperioodi taotleda. Seda nimetatakse kodulaenu refinantseerimiseks.

Mis aga eriti tore: kodulaenu refinantseerimise abil on sul tegelikult võimalik raha juurde laenata, kas remondi või muude oluliste toimetuste jaoks. Suure tõenäosusega on su kodu aastate jooksul oma väärtust kasvatanud ning korterit või maja tagatisena kasutades õnnestub sul suurem summa laenata. Seda enam, et oled mingi osa olemasolevast laenust juba tagasi maksnud.

Kodulaenu aitavad refinantseerida mitmed siinsed pangad ning laenuandjad, sealhulgas meie ehk Finora Capital.

Mis asi on kodulaenu refinantseerimine?

Sisuliselt on kodulaenu refinantseerimine olemasoleva kodulaenu üleviimine teise panka või finantsasutusse. Ikka selleks, et paremaid tingimusi saada – näiteks intressi või laenuperioodi.
Reeglina refinantseeritaksegi kodulaenu liialt kõrge intressi või ka mõne negatiivse kogemuse tõttu, mis on olemasoleva laenuandja küsitavaks partneriks muutnud.

Kõlab lihtsalt ja tegelikult ongi – tuled Finorasse, palud oma olukorda hinnata ning lased endale uue laenupakkumise teha.

Finora Capital on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis soovib pakkuda oma klientidele paindlikke ja soodsaid rahastamisvõimalusi. Me ei konkureeri jaepankadega ega soovi sarnaneda kiirlaenukontoritega. Suhtlus meiega on lihtne ja mugav ning kõik laenuotsused langetatakse Eestis.

Kui suures ulatuses saab kodulaenu refinantseerida?

Kodulaenu refinantseerimise summa suurus sõltub eelkõige tagatisvara turuväärtusest. Refinantseerimine pole muud kui uus kodulaen ehk sisuliselt hüpoteeklaen. Pangad annavad
laenu tagatisvara vastu 80% ulatuses kinnisvara väärtusest, mõned laenuandjad ka 85%.

Loomulikult sõltub laenusumma kinnisvara asukohast. Kui sinu kodu paikneb näiteks piiriäärses või vähelikviidses piirkonnas, võib laenusumma protsent madalam olla, 60% või isegi vähem. Vähelikviidne kinnisvara tähendab seda, et sinu vara ei ole võimalik kiiresti realiseerida.

Laenu andes võtab pank aluseks tagatisvara aktsepteerimismäära (kuni 85% tagatisvara turuväärtusest) ja see oleneb omakorda tagatisvara vanusest, seisukorrast, asukohast ja muudest tingimustest. Tagatisvara sobivust mõjutavad ka ehitise korrektne dokumentatsioon ehk ehitusluba, kasutusluba jne.

Laenu periood sõltub kodulaenu refinantseerimisel suuresti sinu ehk kliendi vanusest.
Kodulaenu saaja ei tohi olla vanem kui 75 eluaastat ning kodulaenu maksimaalne periood on 30 aastat.

Kes saab kodulaenu refinantseerida?

Nagu kõigi teiste laenude puhul, hinnatakse ka kodulaenu refinantseerimisel kliendi laenuvõimekust. Me peame olema kindlad, et sinu sissetulekud ja kohustused on tasakaalus ning et sa suudad oma laenu teenindada.

Lapsehoolduspuhkusel ema või isa peaks olemasolevat kodulaenu refinantseerides kaastaotleja leidma, et riske vähendada. Vajadusel võib pank küsida ka tööandjalt kinnituskirja, et töötaja saab lapsehoolduspuhkuse järel tööle naasta.

Refinantseerimislaenu intress sõltub eelkõige panga hinnakirjast ja loomulikult võetakse arvesse kliendi tausta: sissetulekut, eelnevat laenukäitumist, krediidiinfot ning tagatisvara väärtust ja asukohta.

Finora järgib laenude andmisel ja muutmisel vastutustundliku laenamise põhimõtteid ja nõudeid. Selleks kogume enne laenulepingu sõlmimist ja muutmist teavet, mis võimaldab meil sinu krediidivõimekust hinnata.

Pangal on õigus saada laenusaajalt krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikke dokumente ja teavet ning küsida täiendavaid selgitusi laenusaaja krediidivõimelisuse, tagatise ja laenu sihtotstarbelise kasutamise kohta.

Et saaksime objektiivselt hinnata sinu krediidivõimekust ja muid laenuga seotud asjaolusid, palume sul esitada järgneva teabe:

– milline on sinu regulaarne sissetulek
– mis on sinu täiendava sissetuleku allikas ja kui suur see on
– milline on sinu varaline seisund (kinnisasjad, aktsiad jne)
– millised on sinu varalised kohustused (krediidilepingud, käendamisest tulenevad kohustused, võlgnevused Maksu- ja Tolliameti ees jne) ja kui suured need on

Lisaks vajame eksperthinnangut sinu tagatisvara turuväärtuse kohta ja mitmeid tagatisvaraga seotud dokumente, näiteks ehitus- või renoveerimiskalkulatsioone ja ehituslepingut, ostetava vara müügipakkumist, kasutuskorra kokkulepet, koormatise seadmise aluseks olevaid lepinguid ning fotosid. Samuti palume teavet omafinantseeringu päritolu kohta.

Millised kulud kodulaenu refinantseerimisega kaasnevad?

Kodulaenu refinantseerimise puhul tuleb sul arvestada mitme olulise teguriga, peamiselt kaasnevate kuludega.

Kodulaenu refinantseerimise kuludeks võivad olla

– lepingu ennetähtaegse tagastamise tasu
– notaritasu
– lepingutasu
– hindamisakti tasu kinnisvara hindamisel

Olemasoleva laenulepingu ennetähtaegse lõpetamise kulu võrdub tavaliselt 3 kuu intressiga (kui sa pole panka 3 kuud ette hoiatanud). Lisaks tuleb sul uue ehk kodulaenu refinantseerimise lepingu sõlmimisel tasuda lepingutasu ja notaritasu (hüpoteekide muutmisel või uue seadmisel).

Uus laenuandja küsib ka üldjuhul kehtivat hindamisakti, mis on samuti sinu jaoks kulu.
Hindamisakt ei tohi olla vanem kui 6 kuud, mõnel juhul 12 kuud.

Kuidas taotleda kodulaenu refinantseerimist?

Kodulaenu refinantseerimiseks tuleb sul esmalt esitada meile laenutaotlus. Lisa juurde oma 6 või 12 kuu pangakonto väljavõte ning kodu hindamisakt. Kirjuta lahti oma kõik olemasolevad kohustused: praegune kuumakse, praegune krediidiandja, laenu lõpptähtaeg ning jääk.

Laenu taotlemisel ei pea sa olema Finora klient, küll aga hakkad sa meie kliendiks lepingu sõlmimisel. Laenu saab taotleda igaüks, kelle sissetulek (töötasu, dividendid, üüritulud jne) on piisav laenu tasumiseks igapäevaste kulude katmise järel. Laenutaotluse kättesaamise järel võtab Finora sinuga ühendust ning pakume vajadusel nõustamist.

Võta meiega ühendust, vaatame koos su vajadustele otsa, hindame kõiki laenamisega kaasnevaid tahke ning saame seejärel otsustada, kas ja kuidas koos edasi liikuda.

Meie oleme kohtumiseks valmis!

Finora