Pakkumusgarantii

Ettevõtluse kohta liigub igasuguseid müüte, millest suurem osa ei pea paika.

Näiteks see, et ettevõtlus eeldab erilist annet või geeni ja ilma selleta pole mõtet osaühingu asutamise peale mõeldagi.

Või see, et ärilaenu saavad ainult pika ajalooga firmad.

Ja loomulikult see, et (riigi)hangetel osalemiseks peab sul ilmtingimata viiesaja töötaja ning kosmilise aastakäibega ettevõte olema. Ei pea. Ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted võivad riigihangetel osaleda ja meie kogemuses teevad nad seda vägagi edukalt.

Küll on aga tõsi see, et (riigi)hangetel edukalt osalemiseks peab sinu ettevõttel olema pakkumusgarantii.

Mis asi on pakkumusgarantii?

Pakkumusgarantii on dokument, mis tuleb (riigi)hangetel osaledes esitada ning mis kehtib tehtava pakkumise tagatisena.

Pakkumisgarantiid saab kasutada tagatisena garantiisaajale (ehk hanke korraldajale) garantiitaotleja tekitatud kahju korral, kui viimane küll osaleb hankel ja esitab garantiisaajale pakkumise, kuid hiljem loobub oma pakkumisest või keeldub hankes fikseeritud tingimustel lepingut allkirjastamast. Nii võib iga hanke korraldaja kindel olla, et kui sa oma pakkumise teed ja hiljem mingil põhjusel ümber mõtled, on tema rahaline kahju võimalikult väike.

Tagatise nõue on fikseeritud ka riigihangete seaduses:

Hankija võib pakkujalt nõuda pakkumuse tagatist pakkuja poolt hankemenetluse käigus kohustuste täitmata jätmisega tekitatud kahjude täieliku või osalise hüvitamise tagamiseks, kuid mitte suuremas summas kui üks protsent hankelepingu eeldatavast maksumusest.

Pakkumuse tagatist tuleb nõuda kõikidelt pakkujatelt ühesuguses summas. Pakkumuse tagatise suurus on välja toodud riigihangete registris vastavustingimuste all.

Kui hankija on jaganud riigihanke ühe hankemenetluse raames osadeks, võib ta nõuda pakkumuse tagatist ka üksnes mõne osa eest. Tagatist pakkumuse osa eest tuleb nõuda kõikidelt pakkujatelt ühesuguses summas.

Ehk siis võib hankija ühe hanke raames ka mitut pakkumuse tagatist nõuda ning seegi on hanke tingimustes välja toodud ja rakendub kõigile ühte moodi.

Kellele on pakkumusgarantiid vaja?

Pakkumusgarantiid on vaja igale ettevõtjale, kes soovib (riigi)hangetel pakkumise teha. Muud moodi pole hankel võimalik osaleda.

Sisuliselt on (riigi)hanke tagatise põhimõte teatav ettevaatusabinõu: kui sa hanke võidad, on sul oma esialgset pakkumist raske muuta. Kui peaksidki võidu järel hankijaga kaubelda tahtma, teeb pakkumusgarantii selle sinu jaoks pehmelt öeldes raskeks – igati loogiline ja mõistlik, sest hoiab hankija jaoks ära ebameeldivad üllatused. Just seetõttu hangete korraldajad garantiikirja nõuavadki.

Kuidas pakkumusgarantii töötab?

Hankes osalemiseks kohustub pakkuja esitama pakkumuse tagatise krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusseltsi garantiiga või deponeerima rahasumma hankija arvelduskontole.

Tagatist ei vabastata peale võitja selgumist, vaid alles siis, kui leping võitjaga on sõlmitud või hankes märgitud garantii lõpptähtaeg saab läbi (üldjuhul 3–4 kuud).

Garantii on omamoodi pant, mille sa hankijale vastavate tingimuste täitmiseni hankel osalemiseks annad.

Tõenäoliselt on sul pakkumusgarantiid raske oma taskust kohe välja käia. Seda enam, et võib juhtuda, et osaled korraga mitmel hankel. Nii suuri summasid pole kellelgi mõistlik kuudeks kinni panna.

Siin tulebki appi krediidi- või finantseerimisasutus. Näiteks meie ehk Finora.

Pakkumusgarantii eelised

Pakkumusgarantii suurimaks eeliseks on see, et sul õnnestub hankel osaleda, deponeerimata suuri summasid. Tuleb lihtsalt finantsasutustelt garantiikiri taotleda, selle eest vaid teenustasu makstes.

Finora väljastab püsiklientidele pakkumusgarantii üldjuhul 24 tunni jooksul. Lugesid õigesti: kui oled meile juba tuttav ettevõte, suudame sulle korrektselt vormistatud ja hankijate poolt aktsepteeritava garantii ühe ööpäevaga väljastada.

Pakkumusgarantii taotlemise protsess

Nagu öeldud, on lihtsaim viis Finoraga juba varakult head suhted luua. See pole keeruline: võta ühendust, saame kokku, kuulame su plaanid ära, hindame ühiselt su ettevõtte finantsvajadusi, ning ongi esimene tutvus tehtud. Kui sa nüüd ühel päeval pakkumusgarantiid vajad, on pool teed juba käidud.

Loomulikult tasub meie poole pöörduda ka ettevõtjail, keda me veel kuigi hästi ei tunne.

Pakkumusgarantii taotlemise protsess on väga lihtne:

1. Esita taotlus koos riigihanke viitenumbriga (suletud hankemenetluse korral pakkumusgarantii nõuetega)
2. Meie saadame sulle pakkumise (üldjuhul 24 tunni jooksul)
3. Kinnita pakkumine, sõlmi leping ja maksa lepingutasu
4. Meie edastame sulle allkirjastatud garantiikirja

Midagi mugavamat on keeruline ette kujutada.

Finora on tänaseks väljastanud 123 pakkumusgarantiid kogusummas 2,6 miljonit eurot. Keskmine pakkumusgarantii summa on 20 000 eurot, kõige väiksem 3000 ning suurim 100 000 eurot.

Oluline on lisada, et kõigile garantii soovijatele ei ole tingimused automaatselt ühesugused, sest iga ettevõte ja ka iga hange on erinev. Seega hindame nii meie kui ka kõik teised garantiide väljastajad garantii soovijaga seotud riske. Garantii taotlemine on seetõttu üsna sarnane laenu taotlemisega.

Tähtis teada

Kui Finora on sulle garantiikirja väljastanud ja sa oled sellega hankel oma pakkumise teinud, siis on hankijal ehk hanke korraldajal õigus garantii realiseerida, kui pakkuja ehk sina oma pakkumuse enne hanke tähtaja lõppu tagasi peaksid võtma. Niisiis tasub hankel osalemine enda jaoks väga põhjalikult läbi mõelda ning vajadusel meiega nõu pidada.

Kui hanke korraldaja nõuab Finoralt garantii sisse, siis meie nõuame selle summa omakorda välja ettevõttelt ehk sinult.

Finora kogemus on näidanud, et kui hankija teatab garantiist loobumisest (kellegi teise pakkumine on edukaks kuulutatud või on sinu pakkumine mingil põhjusel hankemenetlusest eemaldatud), siis pole vähemalt siiani meieni ühtegi garantii väljamaksmise nõuet saabunud.

Reeglina kehtib garantii hanke tingimustes välja toodud tähtajani (tavaliselt 2–6 kuud hankele pakkumise esitamise tähtajast). Kui sõlmitakse hankeleping ning garantiikirja kehtivuse lõppemiseni on veel aega, siis on võimalus, et hankija tagastab garantii ennetähtaegselt.

Küll on aga ette tulnud seda, et hanke tingimusi muudetakse (või lükatakse hanke kehtivusaja tähtaega edasi) – sellisel juhul tuleb ka pakkujatel uue pakkumise tegemiseks uus garantiikiri esitada.

Finora on kõige kliendisõbralikum pakkumusgarantiide väljastaja

Finora on aastate jooksul andnud välja hulgaliselt garantiikirju, mida on aktsepteerinud paljud linna- ja vallavalitsused, riigiametid, riigifirmad ning suuremad ja väiksemad eraettevõtted. Meie pakkumusgarantiiga on edukalt osaletud ka välisriikide ametite korraldatud hangetel.

Kui soovid (riigi)hangetel osaleda ja vajad pakkumusgarantiid, võta meiega julgesti ühendust. Mida varem sa seda teed, seda lihtsamaks ja mugavamaks garantiikirjade saamine muutub.

Finora töötab sinu ehk väikese või keskmise suurusega ettevõtte hüvanguks ning sul pole karta suurtes pankades levinud stsenaariumit, kus sinu ettevõtte eripära vastu keegi huvi ei tunne. Meie tunneme ja ootame sind esimesel võimalusel endale külla.

Finora