Veel üks põhjus Finorat usaldada

Meil on tänagi uudis, mis näib ühest küljest vaid meid puudutavat, kuid on oluline ka sulle. Nimelt sai Finora Capital esimesena FinanceEstonia hea tava uuendatud märgise.

„Mis märgise?” küsib nüüd ehk mõni. „Igaüks võib endale märgise teha ja sõpradele jagada, kuidas see minu elu puudutab?”

Sinu elu puudutab FinanceEstonia hea tava märgis täpselt siis, kui tahad aru saada, kas võid finantsinstitutsiooni usalda või peaksid raha laenates kogu aeg üle õla vaatama. Kui krediidiandjal on FinanceEstonia hea tava märgis, võid kindel olla, et sinuga aetakse asju korrektselt.

Vastava märgise puudumine ei tähenda automaatselt, et ei aeta. Märgise olemasolu aga garanteerib ettevõtte usaldusväärsuse. Ning just usaldusväärsust sa oma rahapartnerilt ju ootad.

Kuidas me FinanceEstonia märgise saime?

Esitasime FinanceEstoniale aruande, milles selgitasime, kuidas me heas tavas sisalduvaid põhimõtteid täidame. Andsime ülevaate järgmiste teemade kohta:

– iseregulatsioon;
– vastutustundlik laenamine;
– rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine;
– töötajate professionaalsus;
– tarbijakaitse ja reklaam;
– andmete töötlemine ja turvalisus;
– aruandlus;
– kaebuste ja vaidluste lahendamine;
– innovatsioon;
– jätkusuutlikkus.

Ühtlasi kinnitasime, et meil ei ole sel ega eelneval kolmel aastal olnud ühtegi täitmata jäänud ettekirjutust mõnelt järelevalveasutuselt. Samuti kinnitasime, et järelevalveasutused ei ole Finorale määranud sunniraha ega trahve. Ehk siis täitsime vajalikud nõuded.

FinanceEstonia vastav komisjon vaatas meie avalduse üle ning Finora on esimene Eesti finantsinstitutsioon, kellele uus ja muudetud hea tava märgistus omistati.

Oleme seda au varemgi kandnud, kuid varasemate aastatega võrreldes on hea tava saanud tänavu uuema (ning raskemini täidetava) sisu. Meil on hea meel, et esimesena kõigile tingimustele sajaprotsendiliselt vastasime.

Ehk on hea meel ka sul, sest nüüd võid ekstrakindel olla, et meie jutt Finora professionaalsusest ja kliendisõbralikkusest pole tühipaljas turundusloba, vaid ametliku märgisega kinnitatud reaalsus. Ootame sind oma klientide sekka ning täname, kui oled meiega juba koostööd teinud!

Finora