Võlakirjadega kauplemise lõpetamine NASDAQ OMX börsil

Seoses Finantsinspektsiooni poolt 8.09.2015 avaldatud ja Eesti finantsturu ettevõtetele suunatud märgukirjaga otsustas OÜ Finora Capital osanike koosolek taotleda oma võlakirjadega kauplemise lõpetamist First Northil. Vastavalt NASDAQ OMX Tallinn AS otsusele on kauplemise viimane päev 28.09.2015.

Märgukirja kohaselt käsitleb Finantsinspektsioon kõiki ettevõtjaid tegutsevatena krediidiasutuse tegevusalal, kelle majandustegevuseks on oma arvel ja nimel laenude andmine ning sellist tegevust finantseeritakse hoiuste või muude tagasimakstavate vahendite arvelt, mis on kaasatud avalikkuselt. Sellise avalikkuselt tagasimakstavate vahendite kaasamisena tõlgendab Finantsinspektsioon ka mitteavalikke suunatud emissioone, kui võlakirjad on võetud kauplemisele mistahes kauplemiskohtades, ka juhul kui kauplemist reaalselt ei toimu.

Finora Capital ei ole teinud avalikke pakkumisi, ei plaani seda teha ka edaspidi ja soovib jätkata tegevusloa taotlemist vastavalt krediidiandjate ja –vahendajate seadusele. Soovides täita täpsustunud järelevalvelise keskkonna nõudeid, otsustasid ettevõtte osanikud lõpetada võlakirjadega kauplemine First Northil.

Finora Capital on käesoleval aastal emiteerinud suunatud pakkumistega võlakirju 2 miljoni euro ulatuses. Kauplemise lõpetamine ei muuda võlakirjade tingimusi ning Finora Capital jätkab võlakirjadest tulenevate kohustuste täitmist senisel viisil.

Vastava börsiteatega saate tutvuda SIIN.

Lugupidamisega,

Andrus Alber