Äririskid ja nende juhtimine

Kui riskidest räägitakse, tehakse seda reeglina positiivses võtmes.

Kes ei riski, see šampust ei joo!
Julge hundi rind on rasvane!

Elu on kas julge seiklus või mitte midagi, nagu ütles ameerika kirjanik Helen Keller.

Kõik õige. Igas eluvaldkonnas – eriti muidugi äris – saavutavad edu need, kes on valmis riskima. Samas võib riskidesse joovastavalt suhtudes minna ka nii, et julge hundi rind on ühel hetkel haavleid täis, šampust ei joo keegi ning ettevõtte elu saab läbi.

Õnneks on riske võimalik juhtida ja sellega tasub alustada pigem varem kui hilja.

Mis asi on äririsk?

Ettevõtluses pole risk mingi romantiline kategooria. Äririski saab defineerida suisa akadeemiliselt: võimalik negatiivne kõrvalekalle oodatavast majandustulemusest.

Lihtsustatult öeldes tähendab see, et asjad ei lähe alati nii nagu plaanitud. Ja kes on kasvõi paar kuud ettevõtluses kätt proovinud, see teab, et plaanitult lähevad asjad üliharva.

Oleme ettevõtlust varemgi korteri remondiga võrrelnud ja julgeme jätkuvalt kinnitada: me ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kelle kodu renoveerimine plaanipäraselt oleks möödunud.

Äris on kõik täpselt samamoodi. Tahad parimat, läheb nagu ikka.

Seetõttu peab iga ettevõte endale teadvustama, et majandustegevuses on ta avatud mitmetele riskidele. Sinu kui ettevõtja ülesanne on riskid ära tunda, nende suurust mõõta ja neid adekvaatselt juhtida. Ikka selleks, et võimalikke kahjumeid ja majandustulemuste volatiilsust vähendada.

Peamised äririski tüübid

Nii nagu pole kahte sarnast äriideed (ja kui ongi, siis rakendatakse neid edukatel juhtudel erinevalt), pole ka riskid kõigile ühe puuga mõõdetud.

Igas ärisektoris on oma spetsiifilised riskid ja sama tüüpi riskidel võib eri sektorites olla erinev kaal. Näiteks mainerisk: suurele hulgale tarbijatele suunatud ettevõtte jaoks (näiteks restoran) on see palju kriitilisem kui mõnd üksikut firmat teenindaval tööstusettevõttel. Samas mõjutab toorainete kallinemine tööstuseid rohkem kui näiteks ajakirjandust. Ja nii edasi.

Laias laastus on kõigil ettevõtetel

strateegilised riskid
seadustele ja reeglitele vastavuse riskid
operatsioonilised riskid
finantsriskid
maineriskid

Vaatleme äririskide peamisi tüüpe veidi lähemalt.

Strateegilised riskid

Strateegiline risk on igale ettevõttele kõige suurem. Suutmatus seda õigeaegselt ära tunda ja hallata võib pikas (või ka lühemas) plaanis osutuda haavliks julge hundi rinnas.

Strateegiline risk tuleneb reeglina

tegevuskeskkonna muutusest
valedest äriotsustest
otsuste olukorrale sobimatust elluviimisest
üldise ärikeskkonna muutustest
ebapiisavatest muudatustest seoses ärikeskkonna muutumisega

Strateegilised riskid realiseeruvad üldjuhul siis, kui ettevõtte juhtkond võtab vastu valesid otsuseid. Need otsused on seotud firma strateegia, toodete, jaotuskanalite või muude äritegevust otseselt mõjutavate teguritega.

Näiteks

uute toodete või teenuste ebaõnnestunud turule toomine
ettevõtte tippjuhtide või võtmeisikute vahetumine
ettevõtete ühinemine või mõnest ärisuunast loobumine
olulise uue ärisuuna käivitamine
liikumine uuele turule või uude riiki

Vastavusriskid

Äririskid on sarnased õnnemänguga, mida mõned uljaspead liikluses viljelevad: keeravad vales kohas ette ning seletavad siis, et nad ei teadnud, mida peatee märk tähendab. Seaduse mittetundmine ei vabasta aga vastutusest ning ettevõtluses kehtib see tuntud käibefraas täpselt samamoodi nagu liikluses.

Kõik ettevõtted peavad täitma seadusi ja reegleid. Kas sellega saadakse aga alati hakkama? Seda enam, et seadusi ja regulatsioone on tohutult. Eriti keeruliseks läheb asi siis, kui Eesti ettevõte otsustab välisturgudele liikuda – igas riigis kehtivad eri sektoritele erinevad piirangud ja nõudmised.

Ainuüksi Eestis on mitmetes sektorites tavapärasest suuremad tegevuspiirangud või -nõuded.

Näiteks

tegevusluba (pangad, apteegid jne)
reklaamipiirangud (näiteks alkohol, finantsteenused)
ja nii edasi

Kas sinu ettevõttes üldse teatakse kõigi vastavusriskide olemasolust? Uue ravimi või toidulisandi turuletoomine on üllas ning eeldatavalt kasumlik ettevõtmine, kuid üksnes siis, kui see reeglitekohaselt toimub.

Operatsioonilised riskid

Operatsiooniliste riskide eest on ettevõte kõige vähem kaitstud, sest need tulenevad üldjuhul protsesside ja infosüsteemide vigadest või nende ebatõhusast toimimisest. Aga loomulikult pole ka inimfaktor operatsiooniliste riskide juures vähetähtis.

Tüüpilised operatsioonilised äririskid on seotud näiteks elektrikatkestuste või ka häkkeritega, kes IT-süsteeme halvavad. Eestiski on olnud juhtumeid, kus suur kauplus peab uksed kinni panema, sest nende IT-süsteemid ei toimi ja klientidele pole võimalik kaupu müüa.

Inimestega seotud operatsiooniliste riskide täpseim näide on ulatuslik viirusesse haigestumine, mida kogu maailm alles hiljuti koges ja mis siiani mõnes sektoris valusalt tunda annab. Näiteks lennunduses: suured firmad jätavad lende ära, sest piloodid ja teised meeskonnaliikmed on haigestunud ning tööjõupuudus sunnib ettevõtteid tegevust piirama.

Operatsioonilised riskid võivad olla ka juriidilised. Näiteks halvasti sõlmitud tarneleping. Samas võib operatsiooniline risk olla ka tururisk. Ehk siis äririsk, mille on põhjustanud turuhindade liikumine ebasoodsas suunas, näiteks kiirelt kallinenud toorained, kütus ja nõnda edasi.

Finantsriskid

Paljud äririskid on seotud ettevõtte rahaga.

– Intressiriskid, näiteks Euribori tõus. Kui see kasvab 2 protsendipunkti, siis kui suur lisakulu sellest ettevõttele tekib? Kas kulutõus mõjutab ettevõtte käekäiku märgatavalt?
– Kapitali struktuur – milline on omakapitali ja võla suhe? Neid suhtarve jälgivad näiteks pangad, kes võivad nõuda teatud suuruses omakapitali suhtena võlga. Kui ettevõte on kahjumis ja omakapital väheneb, võib see probleemiks kujuneda.
– Lühi- ja pikaajalised laenukohustused. Millal on mingite laenude tasumise tähtaeg ja mis juhtub, kui laenu ei õnnestu pikendada või laenu tagastamise tähtaeg mõne kriisiga kokku langeb? Kas selleks hetkekeks on olemas rahalised puhvrid või alternatiivid?
– Likviidsuse risk. Sul on vaja arveid maksta, ent konto on tühi või kliendid ei makse sinu esitatud arveid. Oleme sellest olukorrast kirjutanud pikemalt näiteks siin.
– Valuutarisk. Kui sinu ettevõte tegutseb väljaspool euroala, siis võib ka valuutakurss märgatavalt kõikuda. See võib omakorda ettevõtte ostu- või müügihindasid mõjutada.

Maineriskid

Mainerisk on avalikkuse negatiivne tähelepanu ettevõtte, tema võtmeisikute või äritegevuse suhtes.

Pole sealjuures oluline, kas see tähelepanu on põhjendatud või suudab kade konkurent sulle mainekahju tekitada – mainerisk on oluline äririsk ja sellega tuleb arvestada, sest võib vähendada sinu ettevõtte kliendibaasi, tulusid ja nii edasi.

Midagi võib mainerisk ka suurendada – õigusabile kuluvate vahendite mahtu.

Riskide haldamine ja juhtimine

Et kõigi äririskidega toime tulla, tuleb

riskid kindlaks teha
riskidele avatus ära mõõta
riskide võimalikku mõju ettevõtte tegevusele hinnata

Keeruliselt väljendudes tähendab riskijuhtimine adekvaatsete meetmete väljatöötamist riskide realiseerumise tõenäosuste ja nende võimalikust realiseerumisest tulenevate negatiivsete tagajärgede minimeerimiseks.

Üks inimkeelne näide: kui sa ettevõtjana näed, et mõni sündmus (näiteks Covid) võib oluliselt mõjutada sinu äri, siis tuleb sul hinnata

a) kui suur on tõenäosus, et Covid 2023. aasta talvel tagasi tuleb;
b) mida saad sina ettevõtjana teha, et Covidi mõju ettevõtte tulemustele võimalikult palju piirata.

Nagu ettevõtte teistegi võtmetegevuste juures, tuleb ka riskide juhtimise puhul kokku leppida, kes kellele aru annab ja kes mida otsustab. Millised kohustused on osakonna juhil, millised juhatusel, millised nõukogul, millised ettevõtte omanikul jne. See võimaldab riskide realiseerumise korral kiirelt ja efektiivselt tegutseda.

Korralikult välja selgitatud ja kirja pandud riskid ning nende juhtimine kuulub iga väikese ja keskmise suurusega ettevõtte kohustuslike tegevuste hulka sama vääramatult nagu raamatupidamine või turundus. Kui sa pole oma ettevõtte võimalikke riske juba kindlaks teinud, tuleks seda esimesel võimalusel teha.

Ning loomulikult oled alati meie ehk Finora juurde oodatud! Vaatame su võimalikele rahamuredele otsa ning arutame, kuidas me ühiselt sinu äri veelgi kõrgemale võiksime lennutada.

Finora