AS FINORA GROUP

Finora Group on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis alustas tegevust 2014.aastal pakkudes ettevõtetele ja eraisikutele laene, liisingut, faktooringut, garantiisid.

2022. aastal saime pangalitsentsi ning nüüd tegutseme pangana Eestis ja Leedus. Pangaks saamine ei ole muutnud meie põhimõtteid:

– Suhtlus meiega on lihtne ja mugav ning kõik laenuotsused langetatakse koduturul.

– Tänu meie meeskonna pikaajalisele rahvusvahelisele kogemusele panganduses, liisingus, ettevõtete finantsosakondades ning rahvusvahelistes rahandusorganisatsioonides suudame pakkuda usaldusväärseid ja kvaliteetseid rahastusvõimalusi nii eraisikutele kui ettevõtetele.

– Oleme avatud ja innovatiivsed. Usume, et edu saavutamiseks on oluline koostöö ja panustamine ühiskonna arengusse. Seepärast osaleme aktiivselt FinanceEstonia  tegevuses ning korraldame koos teiste vastutustundlike ettevõtetega üle Eesti seminare ja teabepäevi, mis aitavad väike- ja mikroettevõtetel saada paremini aru turul pakutavatest laenutoodetest.

– Tegutseme läbipaistvalt ja vastutustundlikult. Meie aastaaruandeid on auditeeritud alates meie tegevuse algusest ning kõik aastaaruanded on avalikustatud meie kodulehel. Meie jaoks on oluline pakkuda klientidele usaldusväärset teenust ning olla oma tegevuses vastutustundlik. Seepärast osalesime aktiivselt Krediidiandjate Hea Tava koostamises ning olime ka esimeste hulgas, kes selle tavaga liitus. Oleme Hea Tava märgise saanud kõigil oma tegutsemisaastatel.

Vaata lähemalt www.finorabank.eu

Meeskond

Triin Tšeprassov

Laenuhaldur
triin.tseprassov@finoracapital.eu
+372 658 1300

Nõukogu

Veikko Maripuu

Nõukogu esimees

Vahur Kraft

Nõukogu liige

Rein Ojavere

Nõukogu liige

Indrek Randveer

Nõukogu liige