Krediidiandjate Hea Tava

FinanceEstonia ja Advokaadibüroo Raidla Ellex koostöös on loodud Krediidiandjate ja -vahendajate (KAV) hea tava, et reguleerida Hea Tavaga ühinenud ettevõtjate tegevust ning seda eelkõige ulatuses, milles seda ei ole õigusaktidega reguleeritud. Tava järgimine ei vabasta ettevõtjaid õigusaktidest tulenevate nõuete järgimisest. Tava koostamisel on võetud arvesse, et KAV-ide tegevus on seaduste ja nende rakendusaktidega väga detailselt reguleeritud. Kuna eelnimetatud regulatsiooni järgimine on kõikidele KAV-idele kohustuslik ning regulatsiooni täiendatakse pidevalt, ei ole mõistlik kogu olemasoleva regulatsiooni kordamine käesolevas dokumendis.

Hea Tava eesmärk

Sõlmitud kokkulepete eesmärgiks on tuua välja põhimõtted, mis aitavad kaasa üksteise mõistmisele, ausale ja vabale konkurentsile ning usaldusväärse finantssüsteemi toimimisele ja hea maine kindlustamisele. Hea Tava avaldamisega soovivad KAV-id rõhutada heade tavade ja ärieetika olulisust ning teavitada kliente, töötajaid ja teisi huvigruppe järgitavatest põhimõtetest.

Kas Sinu koostööpartner täidab reegleid?

Hea Tava on loodud „täidan või selgitan“ põhimõttel, mis tähendab, et selles dokumendis esitatud põhimõtete järgimist või mittejärgimist peab iga krediidiandja ja -vahendaja oma veebilehel avalikkusele kinnitama. Finora Group AS vormiga saate tutvuda siin.