Ettevõtte laen

Eestlased armastavad ikka üht tuntud vanasõna korrata: võlg on võõra oma.

Ühest küljest meenutab vanavanemate tarkus, et võetud laen tuleb kindlasti tagasi maksta ning see on kahtlemata õige. Teisalt on tuntud vanasõnale aga ka negatiivsem tähendus tekkinud – võlg on justkui midagi hirmsat ja seda tuleks igal võimalusel vältida.

Moodne eestlane elab aga hoopis teises maailmas kui meie esivanemad. Sellises, kus raha väärtus kahanema kipub, eriti inflatsiooni tingimustes. Seetõttu on „võõrale” kuuluv võlg kõige mõistlikum viis oma ettevõtet arendada ja äri suurendada. Asjade – sealjuures raha – „omamine” võis 19. sajandil arukana tunduda, kuid maailm on sellest ajast tundmatuseni muutunud.

Finora pakub erinevaid ettevõtte laene. Meie portfellis on tooteid väga erinevate vajadustega ettevõtetele ning eriti hinnatud on Finora väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete partnerina.

Milliste ettevõtte laenude vahel saab valida?

Ettevõtete finantseerimiseks on palju erinevaid võimalusi ning ettevõtte laenud jagunevad selle järgi, millised on nende sihtotstarve, tagatis või laenuperioodi pikkus.

Mikrolaen ja arvelduskrediit

Kui sinu kui ettevõtja laenuvajadus on vaid lühiajaline ehk alla aasta, sobivad sulle mikrolaen ja arvelduskrediit, mis on mõeldud käibevahendite lühiajaliseks finantseerimiseks. Laenusummad sõltuvad ettevõtte keskmisest kuukäibest ning laenulepingu pikkus on kuni 12 kuud.

Finora mikrolaenu ja arvelduskrediidi laenusummad jäävad 5000 ja 50 000 euro vahele ning sobivad ettevõttele, mille aastakäive on kuni 2 miljonit eurot ja mille juhatuse liige on valmis laenulepingut isiklikult käendama. Laenusumma suurus sõltub ettevõtte käibest ning intressimäär fikseeritakse kogu laenuperioodiks. Nii ei pea sa muretsema tõusva EURIBORi pärast.

Finora laenutingimused on tuntud paindlikkuse poolest ja vajadusel võib mikrolaenu tähtaeg olla ka pikem kui 12 kuud. Näiteks siis, kui ettevõttel on vaja soetada mõni väike seade, mida pole mõistlik liisinguga finantseerida. Või kui soovid laenu uue ärisuuna avamiseks ja sulle sobivad pikemale ajaperioodile jaotatud tagasimaksed paremini, et ettevõtte planeeritavaid rahavooge suutlikumalt hallata.

Loomelaen

Üks unikaalne laenutoode, mille tähtaeg võib olla 12–36 kuud, on loomelaen. Seda ainulaadset ettevõtte laenu pakub Finora Baltimaades ainsana.

Loomelaen on suunatud kultuuri- ja loomesektoris tegutsevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, näiteks

audiovisuaalsektor (filmid, telesaated, ja multimeedia)
muusika
kirjandus
arhitektuur
arhiivid
raamatukogud
kunstkäsitöö
kultuuripärand
disain
näitekunst
kirjastamine
kujutav kunst
jne.

Loomelaenu saab võtta 1–5 aastaks, maksimaalne laenusumma on 250 000 eurot ning intress kuni 16% aastas. Kui üldjuhul peavad laenusummad üle 20 000 € olema tagatud kinnisvaraga, siis loomelaenu puhul ei ole see vajalik.

Miks on loomelaen hea?

• Paindlik maksegraafik
• Tagatiseks piisab juhatuse liikme käendusest
• Laenu põhiosa võib tagastada alles projekti teostumisel. Jooksvalt tuleb maksta vaid intressi
• Laenu saab ennetähtaegselt tasuta tagastada
• Laenul on rohkelt kasutusvõimalusi: projekti alustamine või laiendamine, põhivara soetamine, käibevarade finantseerimine
• Sobib hiilgavalt projektidele, mille toetused makstakse välja alles peale projekti valmimist

Ettevõtte laenud tähtajaga üle 12 kuu

Laene, mille tähtajad on pikemad kui 12 kuud, on mõistlik taotleda pikemaajaliste plaanide teostamiseks. Üldjuhul on need laenud tagatud kinnisvaraga ja neid nimetakse sõltuvalt laenu sihtotstarbest hüpoteeklaenuks või investeerimislaenuks.

Hüpoteeklaen

Hüpoteeklaen on tagatud kinnisvarale (ehk korterile, elamule või maale) seatud hüpoteegiga ning võimaldab laenusaajale pakkuda madalamat intressimäära.

Finora hüpoteeklaenu kasutusotstarve on lai:

kinnisvara soetamine
kohustuste refinantseerimine
äri alustamine
seadmete hankimine
jne.

Investeerimislaen

Investeerimislaen on ettevõtte laen, mille kasutusvaldkond on mitmekülgne, näiteks

põhivara soetamine või renoveerimine
ettevõtte tegevuse laiendamine
arendusprojekti läbiviimine
jne

Investeerimislaenu puhul on laenusumma alati tagatud kinnisvaraga. Investeerimislaenu eelis on pikem maksegraafik ning laenu saab kasutada mahukamate ja pikema tasuvusajaga projektide ning investeeringute puhul.

Investeerimislaenu kaalujatel soovitame meeles pidada, et hüpoteek- ja mikrolaenul on investeerimislaenu ees üks oluline eelis: laenusumma „vaba” kasutamine. See tähendab, et mikro- ja hüpoteeklaenu puhul soovime küll teada laenu sihtotstarvet, kuid klient ei pea esitama detailset ülevaadet hinnapakkumistest ja eelarvest nagu investeerimislaenu puhul.

Millised on Finora pakutavate ettevõtte laenude eelised?

Aina enam siinseid väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid valib oma partneriks Finora. Põhjusi on selleks mitmeid, eelkõige aga paindlikkus, mida me saame klientidega töötades endale lubada. Suurtes pankades käsitletakse ettevõtjaid pahatihti probleemina, meie vaatame sind kui võimalust ühiselt väärtust luua.

Finora ettevõtte laenude eeliseks on paindlik tagastamine – näiteks võib laenu põhiosa tagastada alles peale tulu või toetuse laekumist ning jooksvalt tuleb maksta vaid intressi, mis on sobilik just sildfinantseeringut vajavate projektide tarbeks.

Teiseks on Finora kuulus laenuotsuste kiire menetlemise ning nobeda lepingute sõlmimise poolest. Vajadusel aitame sul laenuprojekti nõustada ja parimat lahendust leida. Klient ei pea tingimata iga laenutoote nime teadma, piisab sellest, kui ta meile oma soovi selgitab. Parima lahenduse leiame juba ühiselt.

Millised on nõuded taotlejale?

Erinevalt suurpankadest näeb Finora iga laenutaotleja taga inimest. Meie jaoks oled sa võrdne partner, mitte tüütu kohustus laenuhalduri kalendris.

Loomulikult on meil teatavad eeldused, mis eduka laenutaotlemise võimalikuks teevad:

– Ettevõte on Eestis registreeritud ja tegutsev osaühing või aktsiaselts
– Ettevõtte suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust
– Hüpoteek- või investeerimislaenu puhul peaks pakutav tagatis olema likviidne
– Ettevõttel ei tohiks olla aktiivseid maksehäireid

Samas on iga juhtum eriline, nii et ära häbene oma olukorrast rääkida, isegi kui see sulle endale päris probleemitu ei tundu.

Kuidas Finorast ettevõtte laenu taotleda?

Finora on kuulus kiiruse ja paindlikkuse poolest ning me ei kavatse oma renomees mingeid järeleandmisi teha. Meie vastus laenuotsusele võtab reeglina 1–2 tööpäeva. Peale notaritehingut saame laenu väljastada 1–3 tööpäeva jooksul, tavaliselt notaris käiguga samal päeval.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Et Finorast ettevõtte laenu taotleda, tuleks esmalt meiega ühendust võtta ja kodulehel või iseteenindusportaalis laenutaotlus täita. Seejärel küsime sinult mõningaid dokumente:

• ettevõtte finantsaruanded (viimase, lõppenud majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne; jooksva majandusaasta viimase täiskvartali bilanss ja kasumiaruanne);
• ettevõtte pangakonto(de) väljavõtted taotluse esitamisele eelneva 6 kuu kohta;
• kui laenu tagatiseks on ettevõtte omaniku või juhatuse liikme käendus, siis käendaja pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta.

„Miks nii palju aruandeid ja veel konto väljavõte?” kuuleme aeg-ajalt firmajuhtidelt, kes Finorast esimest ettevõtte laenu taotlevad.

Majandusaasta aruandest näeme, kuidas ettevõttel on eelmisel majandusaastal läinud. Jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne aitab meil aga aru saada sinu jooksva majandusaasta tulemustest.

Meil on oluline saada aru kliendi äritegevusest ja seetõttu soovime näha viimase 6 kuu konto väljavõtteid pankadest, kus ettevõte arveldab. Kui ettevõte taotleb hüpoteeklaenu, siis ootame kindlasti infot ka tagatise kohta: hindamisakt (mitte vanem kui 6 kuud) või likviidse vara puhul tagatisvara kirjeldus, aadress ja pildid.

Võta meiega ühendust, vaatame koos su vajadustele otsa, hindame kõiki laenamisega kaasnevaid tahke ning saad seejärel juba otsuse teha, milline ettevõttele mõeldud laenutoode sobib sinu vajadusega kõige paremini.

Meie oleme kohtumiseks valmis!

Finora