Ettevõtte olulisemad finantsnäitajad, mida tuleb kindlasti jälgida

Kirjutasime mõne aja eest, kuidas mõõta ettevõtte edukust ehk siis mis imeasi on KPI.

Lühidalt kokku võttes: KPI on mõõdik, mis aitab mõista, kuidas su ettevõttele seatud eesmärkide täitmine läheb. KPI-d on seotud ettevõtte eesmärkidega: need näitavad, kuidas ettevõttel läheb, ning lisaks aitavad ettevõttes olulisi otsuseid langetada.

Tulemuslikkuse võtmenäitajaid tuleb oma ettevõttes kogu aeg jälgida ning need peavad vastama seitmele olulisele omadusele: lihtsus, joondumus, asjakohasus, mõõdetavus, saavutatavus, ajakohasus ja nähtavus. Loe täpsemalt ja põhjalikumalt siit.

Nüüg aga jagame sinuga nimekirja levinumatest KPI-dest, millest on sul ärieesmärkide täitumise tempo jälgimisel tuge. Neid on päris suur hulk, sestap oleme tõhusate KPI-de tutvustuse jaganud mitmesse ossa, et sind uue infoga mitte ära ehmatada.

Täna teeme algust finantsiliste mõõdikutega.

Kasum

Kasumi monitoorimine on kõigist rahalisest mõõdikutest elementaarseim, ent ka olulisim. Jälgi süsteemselt oma ettevõtte kasumit – see aitab sul mõista, millised otsused viivad kõrgema kasumlikkuseni.

Kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA ehk earnings before interest, taxes, depreciation, & amortization)

Mõõda oma ettevõtte kulusid enne maksude, intresside ning amortisatsiooni maharehkendamist. See number annab infot firma rahavoogude paremaks haldamiseks.

Kulud

See mõõdik aitab analüüsida ettevõtte toodete või teenuste hinnaefektiivsust ja leida viise kulude paremaks haldamiseks.

Ärisuuna tulud võrreldes eelarvega (LOB revenue vs. target)

Ärisuuna tulud võrreldes eelarvega on võrdlus tegeliku ja eeldatud käibe vahel. Nende kahe numbri võimalike lahknevuste jälgimine aitab sul kindlaks teha, kuidas ettevõtte üks või teine osakond hakkama saab.

Müüdud toodetele/teenustele tehtud kulud

Kui arvutad kokku oma ettevõtte tootmiskulud, saad parema ettekujutuse sellest, kui suur peaks olema vahe toote või teenuse tootmiskulu ja müügihinna vahel. See aitab sul tegelikku kasumimarginaali rehkendada ja konkurentidega paremini võistelda.

Tasumata päevamüük (DSO ehk day sales outstanding)

Arvuta kokku oma klientide debitoorne võlgnevus ehk maksenõuded tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest (mille kliendid on küll tellinud, kuid mille eest pole veel tasutud). Jaga see number krediidimüügi koguarvuga ning saad tulemuseks „tasumata päevamüügi” (ingl k day sales outstanding ehk DSO). Mida väiksem see number on, seda paremini läheb su firmal debitoorsete võlgnevuste kogumisel.

Müük regiooniti

Eesti on küll väike riik, kuid siingi aitab piirkondlike müügitulemuste analüüs anda tagasisidet nendele kohalikele harukontoritele, kelle tulemused võiksid paremad olla.

Ärisuuna kulud võrreldes eelarvega (LOB expenses vs. budget)

Võrdle oma ettevõtte tegelikke üldkulusid prognoositud eelarvega. Kui mõistad, kus oma plaanist kõrvale kaldusid, saad edaspidi tõhusama eelarve koostada (kasvõi erinevate osakondade kaupa).

Keskmine aastakulu ühe kliendi kohta

See number tähistab vahendeid, mis kuluvad ühe kliendi teenindamiseks. Jaga ettevõtte üldkulud kõigi klientide arvuga ning keskmine aastakulu ühe kliendi kohta ongi selge.

Ongi selleks korraks kõik. Järgmisel korral peatume kliente puudutavatel tulemuslikkuse võtmenäitajatel. Seniks head majandamist ja nagu ikka ootame sind endale külla, et su ettevõtte finantsvajadustele koos otsa vaadata ning arutada, mida ja kuidas veel paremini teha!

Finora