Financeestonia soovib reklaamipiirangute ülevaatamist

Sarnaselt pangaliidule on ka finantssektori katusorganisatsioon Financeestonia hinnangul vajalik 2016. aastal jõustunud finantsteenuste reklaami puudutava seaduse üle vaatamine.

Reklaamiseadus piirab teavitusvõimalusi

Financeestonia krediidiandjate töögrupi juhi Andrus Alberi sõnul piirab kehtiv reklaamiseadus ebamõistlikult finantsteenuste osutajate võimalust teavitada tarbijaid teenusega seonduvatest olulistest aspektidest ja see ei saa olla seadusandja eesmärk. “Samuti piirab seadus uute teenusepakkujate võimalust siseneda tarbijakrediiditurule või tulla välja uute toodetega. Teisisõnu on piiratud nii konkurents kui ka innovatsioon, mis samuti ei olnud seadust kehtestades tõenäoliselt seadusandja eesmärgiks,” ütles Alber pressiteates.

Reklaamiseaduse piirangute sätestamine oli Alberi sõnul omal ajal osaks niinimetatud laenufirmade tegevuse piiramise paketist, kuid reklaamiseaduse piirangute kehtestamisel ei võetud arvesse teisi juba kehtestatud ning kehtestatavaid meetmeid tarbijakrediidituru reguleerimiseks ning ei hinnatud piisavalt plaanitavate muudatuste tegelikku mõju finantsteenuste kättesaadavusele.

Tarbija vajab infot, aga ei oska seda leida

Muudatusega sooviti Alberi hinnangul tarbijatele tagada valikuvõimalus, mil tarbimiskrediidi võtmise vajaduse tekkimisel otsib tarbija vajaliku teabe ise üles ning teeb leitud teabele tuginedes vastutustundliku ning kaalutletud otsuse. “Kehtiv reklaamiseadus ning selle konservatiivne tõlgendamine järelevalveasutuste poolt on aga viinud olukorrani, kus tarbijatel ei ole enam praktiliselt võimalik leida infot, millele tuginedes oleks võimalik teha teadlikku otsust tarbijakrediidi võtmise ja/või võtmata jätmise kohta,” lisas ta.

Financeestonia kutsub ministeeriumi koostööle

Tänaseks võivad tarbijakrediiti pakkuda vaid need ettevõtjad, mis on läbinud finantsinspektsiooni põhjaliku kontrolli ja tegutsevad finantsinspektsiooni järelevalve all. Samuti on kehtestatud rida teisi meetmeid. Muuhulgas kohustuvad kõik tarbijakrediidipakkujad lähtuma vastutustundliku laenamise põhimõtetest, pakkumiste võrreldavuse tagamiseks on kehtestatud ranged nõuded seoses krediidi kulukuse määraga ning kehtestatud krediidi kulukuse määra ülempiir. “Seega on põhjendatud reklaamiseaduse üle vaatamine ning tarbijatele kahjulike ja turumoonutusi soosivate piirangute kõrvaldamiseks,” ütles Alber.

Reklaamiseaduse piirangud puudutavad oluliselt laiemat sektorit kui vaid pangad ja seetõttu saatis Financeestonia juuni algul muudatusettepanekutega kirjad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) ja riigikogu majanduskomisjonile.

Eesti Pangaliit on samuti saatnud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kirja, milles märgib, et 2016. aastal jõustunud viimased finantsteenuste reklaami puudutavad seadusemuudatused soovitud mõju avaldanud, mistõttu tuleks seadust muuta.

Artikkel ilmus BNSis.

Vastusena pöördumisele soovib Majandusministeerium reklaamiseaduse piirangud uuesti üle vaadata. Loe pikemalt siit

Andrus Alber