FINANTSTEENUSTE KONKURENTS VÕIB HAKATA KASVAMA

2018. aastal jõustub Euroopa Liidu direktiiv, mis peaks võimaldama senisest oluliselt lihtsamat ligipääsu pangainfole. Seda loomulikult eeldusel, et klient on selleks nõusoleku andnud. Selle direktiivi eesmärk on suurendada finantsteenuste konkurentsi, kuna täna saavad suured pangad väikeseid teenuseosutajaid kerge vaevaga eemale peletada. Peamiseks põhjuseks väga suur IT-süsteemide arenduskulu, et uut tulijat panga süsteemidele ligi lasta.

Rohkem laenupakkujaid, lihtsam taotlemise protsess

Uus direktiiv kohustabki pankasid looma tehnilisi kanaleid, mis võimaldaks uutel teenusepakkujatel saada pangaklientide andmetele ligi sama lihtsalt kui pank ise neile ligi pääseb. Sel moel kasvaks kindlasti finantsteenuste konkurents. Näiteks laenutaotluse esitamisel saaks Finora Capital või mõni muu meiesarnane teenusepakkuja laenutaotleja nõusolekul tema pangakonto väljavõtte panga süsteemidest ise kätte ilma, et klient peaks ennast sellega isiklikult vaevama. Nii muutuks laenu taotlemise protsess kliendi jaoks oluliselt kergemaks. Vastukaaluks kohustuvad laenu väljastajad alluma senisest rangemale järelevalvele, sh andmekaitse vallas.

Financial Times kirjutas sel nädalal, et see ilus ootus ei pruugi kahjuks täituda, kuna pangad teevad väga aktiivselt lobby-tööd, et see muudatus nii lihtsalt ei jõustuks. Suured pangad pelgavad, et sel moel võivad nad uutele tulijatele kaotada palju kliente. Eriti piiriüleste maksete valdkonnas.

Üha rohkem makseid tehakse läbi mobiili

Just maksete valdkonnas oodatakse suurimaid muutuseid. Järjest suurem osa makseid tehakse mobiilsete seadmetega. Kui 2015. aastal tehti kontaktivabasid ja mobiilseid makseid maailmas 35 miljardi dollari väärtuses, siis aastaks 2018 peaks see summa kasvama juba 95 miljardi dollarini.

Kuna direktiivi jõustumist edasi lükata ei saa, siis püüavad pangad leida „lahendust“ läbi tehniliste nüansside. Näiteks seatakse piir, kui mitme kliendi kohta saab automaatseid päringuid päevas teha. Või mis vormis peab hankima kliendi nõusoleku oma andmete edastamiseks. Loodame siiski, et finantsteenuste turg avaneb loodetud mahus ning meil kõigil on võimalik tulevikus kasutada just neid teenusepakkujaid, keda ise soovime.

Andrus Alber