Finora Capital liitus GreenDice initsiatiiviga

Finora Capital liitus GreenDice initsiatiiviga

Eestis on lükatud käima sümpaatne initsiatiiv GreenDice https://greendice.ee/, mis on loodud selleks, et kujundada jätkusuutlik ärimudel, mille kaudu on võimalik viia kvaliteetsed IT-võimalused ka piirkondadesse, kuhu tavapärane majanduse ja tehnoloogia areng pole piisavalt kiiresti jõudnud. 

GreenDice tugevus seisneb selles, et läbi unikaalse mudeli muudetakse mõttemaailma, kuidas pikendada arvutite kasulikku eluiga, vähendada keskkonna jalajälge ning aidata kogukondi, kellel puudub taskukohane ligipääs korralikele arvutitele. Enamuses arenguriikides inimestel puudub ligipääs seadmetele, mis on meie elu igapäeva osa. Veel enam, puudub arusaam, et arvuti võiks olla õppe- ja töövahend. Kahjuks pole ka Eesti väiksemates maakohtades inimestel alati ligipääsu kvaliteetsele tehnikale, lisaks puudub heal tasemel suunamine ja õppetöö, mis populariseeriks arvutit kui õppe- ja töövahendit. Ja seda hoolimata viimasel aastal kasvanud distantsõppest.

Järjest enam räägitakse ettevõtluses jätkusuutlikkuse teemadel, kuid näeme selle käigus turul palju turunduslikku „rohepesu“. GreenDice on konkreetne ja läbipaistev kõikidele osapooltele ning suurepärane näide jätkusuutlikkuse praktilistest lahendustest. Just seepärast on meil rõõm teatada, et Finora on liitunud GreenDice initsiatiiviga. Tee seda ka Sina.

Finora