Finora Capitali klientide arv kasvas

Finora Capitali erinevate laenutoodete kliendiportfell kasvas aasta esimese 6 kuuga 3,4 miljoni euroni ja klientide arv ulatub tänaseks 1500ni. Kuigi suurim kasv tuli faktooringu ja tarbijalaenude (järelmaks ja väikelaenud) valdkonnast moodustavad suurima osa portfellist endiselt hüpoteeklaenud.

Sisenesime tagamata väikelaenude turule

Mai keskel omandati ühe Eesti turult lahkunud laenuandja ca 0,5 miljoni euro suurune väikelaenude portfell. Selle sammuga sisenes Finora Capital tagamata väikelaenude segmenti. Eesmärk on selle tegevusega suurendada portfelli tulusust, kuid mitte suurendada oluliselt riske. Muuhulgas ei paku me nn. kiirlaene (ingl k. payday loans). Jätkame konservatiivse skooringumudeliga, kus 2 kuine tegevus näitab, et laenu saab ca 15-20% väikelaenu taotlejatest.

2016.aasta I poolaastal teeniti netotulu ligi 200 000 EUR, mis on suurim poolaasta netotulu Finora Capitali tegevusajaloos. Netotulud kasvasid aastaga üle 3 korra ja tegevuskulud üle 50%. Kulude kasv tulenes eelkõige ärimahtude kasvuga seotud kuludest, s.h. personali kasv, IT arendused, notaritasud, lisakulud andmebaasipäringutesse jms.

Koos juuli algul müüdud võlakirjadega on investoritel võlakirju kokku 3,8 mio EUR ulatuses. Kõik võlakirja tagatistingimused on täidetud.

Lähemalt saate meie 6 kuu tulemustega tutvuda SIIN

Seni on paljud turuosalised avaldanud oma majandusaasta aruandeid kahjuks võimalikult hilja ja poolaasta infot ei soovita üldse jagada. Finora Capital tahab näidata turuosalistele eeskuju ja kutsub üles kõiki olema avatud ning avalikustama oma 6 kuu tulemused.

Andrus Alber