Finora faktooringuga laekuvad su arved kohe!

Mis asi on parem kui arvete saatmine? Hetk, mil need laekuvad. Aga mis saab siis, kui arve ei laeku?

Paljud ettevõtted, eriti just väikesed ja keskmise suurusega, kipuvad müüdud teenuste või kaupade eest saadava raha juba enne ära planeerima, kui see reaalselt pangaarvele laekub. Miks ei peakski? Sa oled oma töö teinud, arve teele pannud, küll see raha varem või hiljem kontole maandub. Ent selles häda ongi – pahatihti kipub ta sinna hiljem maanduma. Ja mõnikord ka osaliselt.

Miks?

Küsi seda oma võlgniku käest ja ta vastab suure tõenäosusega: „Ma maksaksin su arve hea meelega ära, aga minu kliendid pole mulle minu arveid tasunud ja seetõttu puuduvad mul vahendid, millest sinu arvet maksta.” See kõik põhjustab omamoodi nokk-kinni-saba-lahti majandusmudeli, kus arvete laekumised on üksteisest kummalises seoses: sinu arve laekub siis, kui minu arve on laekunud, ning minu arve laekub hetkel, kui mu kliendi arve on laekunud.

Kuidas nii nokk kui saba korraga lahti saada? Kuidas teha nii, et laekumata arved su ettevõtte tegevust ei halvaks?

Vastus on lihtne: Finora faktooring.

Faktooring on teenus, mille käigus loovutatakse su tasumata müügiarved (mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud) finantsettevõttele. Too maksab sulle raha kohe välja ja „ootab” sinu eest laekumata arvete maksetähtaega. Pole mõtet oma maksedistsipliini ära rikkuda vaid seetõttu, et suur makse, mis „kohe-kohe” laekub, tegelikult kuidagi laekuda ei taha.

Faktooringul on kolm osapoolt: kauba või teenuse müüja, selle teenuse või kauba ostja ning finantsettevõte ehk faktor, kellele kauba müüja arve loovutab. Müüja ja ostja peavad olema sõltumatud osapooled.

Mille poolest erineb faktooring arvete müügist?

Faktooring on mõeldud ettevõttele, mille rahastuse vajadus ning väiksemates summades müügiarvete hulk on järjepidev. Arvete müük on aga mõeldud ettevõttele, mis vajab rahastust üksikutele suuremates summades müügiarvetele.

Faktooringupakkujaid on turul palju ning nende tingimusedki üsna erinevad. Sul on võimalik valida, kas „müüa ära” kõik ühe ostja arved või ainult üksikud. Erinevate teenusepakkujate puhul tuleb sul arvestada väga erinevate kuludega: lepingutasu, limiiditasu, arve töötlemise tasu ja nii edasi.

Faktor (ehk krediidiandja, kellele sa oma arve(d) müüd) soovib saada tulu nii arvete finantseerimise kui ka muude kaasnevate teenuste eest. Tavaliselt on faktori tuludeks lepingu- ja komisjonitasu ning intressitulu. Samas on finantsettevõtteid, millele tuleb maksta vaid faktooringutasu, mis moodustab teatava protsendi arve kogusummast.

Mida kõik need täiendavad kulud – lepingutasu, faktooringuintress, komisjontasu – endast tegelikus elus kujutavad?

– Faktooringu lepingutasu on ühekordne summa, mis makstakse faktorile lepingu sõlmimisel. Enamasti on lepingutasu protsent lepingu limiidist või kindel summa.

– Faktooringuintress on tasu faktorile arvete finantseerimise ehk avansi andmise eest. Intressi arvestatakse aja eest, mis jääb müüjale faktooringuavansi kandmise ja arve tasumise vahele. Intressimäära suurus sõltub müüja finantsseisust, tehingu riskitasemest ja valuutast.

– Komisjonitasu ehk arve käitlustasu on kas kindel summa või osa arve summast (tavaliselt 0,1–1,5%). Komisjonitasu võetakse kõikidelt faktorile esitatud müügiarvetelt, seega tuleb maksta seda ka juhul, kui arvet ei aktsepteerita. Arve käitlustasu vähendab müüjale väljamakstavat faktooringuavanssi. Komisjoni summa sõltub nii tegevusharust ja müügimahust kui kuludest, mida faktor teeb arvete läbivaatamisel, kontrollimisel ja muudel tehinguga seotud juhtudel.

Keeruline? Absoluutselt!

Kulukas? Kindel see!

Kuid siit tuleb päeva parim uudis:

Finora on teinud kõik väga lihtsaks – meil puuduvad peidetud kulud, maksta tuleb vaid intressi konkreetse arve müügi eest ning tasu arvestatakse maha arve summast, kui ostja tasub maksetähtajal arve.

Mis vahe on regressiga ja regressita faktooringul?

Faktooringu puhul tuntakse kahte tehingutüüpi: regressiga ja regressita faktooring. Lihtsustatult selgitades erinevad need kaks faktooringuliiki selle poolest, kellele läheb faktooringusse antud müügiarvega seotud risk, kas faktooringupakkujale või müüjale ehk sulle.

Regressiga faktooring – kui sinu faktooringusse antud arvet ei tasuta, on faktooringupakkujal õigus arve sulle tagasi müüa. Ehk kui su klient arvet ei maksa, pead sa faktooringupakkujale raha tagasi maksma.

Regressita faktooring – arve omandiõigus läheb üle faktorile, sinu vastu mingeid nõudeid ei teki ning sa saad rahulikult hingata ning oma ettevõtet arendada. Samas on see müüjale ehk sulle oluliselt kallim faktooringu liik.

Finora pakub regressiga faktooringut ja meil on õigus faktooritud arve maksetähtaja ületamise korral nõue sulle tagasi müüa.

Finora faktooringu suured plussid

Finora faktooring on kiire. Meie otsused ei võta nädalaid ning kiire tegutsemise korral võib teekond esialgsest taotlusest reaalse väljamakseni kesta vaid 24 tundi. Kui juba oled meie klient, siis jõuab uute arvete eest raha sinu kontole üldjuhul vaid paari tunniga.

Faktooringu positiivne mõju puudutab ka sinu kliente: ostja maksedistsipliin võib tuntavalt paraneda, sest finantsasutusele ei soovita reeglina võlgu jääda. Lisaks aitab faktor ostjal maksetähtaega meeles pidada. Me jälgime pidevalt ostja maksekäitumist ning võime anda talle julgustavaid või hoiatavaid signaale, kui ostja majanduslik seis peaks muutuma. Kui ostja osutub maksevõimetuks, jääb tasumise kohustus siiski müüjale.

Finora faktooring on Eesti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks üha populaarsem lahendus. Eelmise aasta lõpu seisuga olime rahastanud arveid rohkem kui 52 miljoni euro eest, selle aasta esimese 6 kuuga oleme rahastanud arveid juba pea 14 miljoni eest. See tähendab tuhandeid kokkuhoitud päevi ootamiselt ja närvitsemiselt, kas raha ikka laekub õigel ajal!

Finora faktooringu spetsialistid tunnevad oma kliente läbi ja lõhki ning just see annab meile paindlikkuse ja tempo, milleni suured pangad kunagi ei jõua. Finora filosoofia on mõista, miks ettevõtja teeb seda, mida ta teeb; milline on tema visioon ja arusaam, kuidas selle täitumiseni jõuda.

Finora faktooringu eelised

– Kiire ja lihtne rahastamine
– Paraneb ettevõtte likviidsus, vabastatakse ettevõtte käibevahendid
– Rahavoogude planeerimine on lihtsam
– Võimaldab pakkuda klientidele pikemat maksetähtaega
– Tagatiseks on üldjuhul finantseeritav arve ja lisatagatist ei nõuta (erinevalt laenust, mille puhul on tagatis enamasti vajalik)
– Suurendab kontrolli ostjate üle ning parandab nende maksedistsipliini

Mida Finora faktooring hõlmab?

– Arvete finantseerimist
– Arvete haldamist
– Ostjatega seotud krediidiriski hindamist
– Laekumiste kogumist ja nende edasikandmist müüjale
– Ostjatele meeldetuletuskirjade saatmist maksetega hilinemise korral
– Ostjaga seotud tagasisidet
– Ebatõenäoliselt laekuvate arvetega seotud makseriski minimeerimist
– Suhtlemist inkassoettevõtetega ning võlgade sissenõudmist ostjatelt, kui selleks on pooltevaheline kokkulepe

Hinnakiri ja tingimused

– Faktooringu intressimäär: 2% (30 päeva fikseeritud intress)
– Faktooringuavansi määr: määratakse iga ostja puhul eraldi, üldjuhul kuni 85%
– Maksimaalne lubatud maksetähtaeg: 90 päeva
– Faktooringulepingu sõlmimise ja/või pikendamise tasu: 0 €
– Faktooringulepingu tingimuste muutmine: 0 €
– Arve käsitlustasu: 0 €
– Ostja lisamine / tingimuste muutmine: 0 €
– Puudub kohustus kõikide arvete finantseerimiseks (vali ise, milliste arvete osas ning millal finantseerimist vajad)

Lõplikud tingimused selguvad krediidikomitees (intressi mõjutab eelkõige nii ostja, aga ka müüja finantsseisukord).

Finora pakub faktooringut eelkõige Eestis ja Leedus, kuid oleme sõlminud mitmeid lepinguid, kus ostjateks on ettevõtted teistest Euroopa Liidu riikidest. Kui su koostööpartneriks on mõni välisettevõte ja sa vajad temaga suhtlemisel faktooringut, siis anna endast märku – Finora vaatab alati igale põnevale projektile hea meelega otsa.

 

Finora