Finora garantiikiri

Parim viis teada saada, kas kedagi võib usaldada, on seda inimest usaldada. Need kuulsad sõnad lausus ameerika kirjanik Ernest Hemingway.

Usaldus on ühest vältimatu, teisalt keeruline asi. Eriti ettevõtluses.

Tihtilugu on usalduse loomiseks vaja alustada nullist: kui uue partneriga koostööd hakkad tegema, ei või sa ju kunagi kindel olla, et kõik tõrgeteta sujub. Suuremate tehingute puhul ei pruugi sul aga tõrgeteks aega ega eelarvet olla. Ja siis tuleb sulle appi garantiikiri.

Mis on garantiikiri?

Ametlikult seletades on garantiikiri ühe ettevõtte (garantii andja) ühepoolne ja tagatava nõudega mitteseotud kohustus teise ettevõtte (garantii saaja) suhtes, millega garantii andja tagab võlgniku kohustuse täitmist garantii saaja ees.

Näiteks võib emaettevõte ehk garantii andja väljastada pangale ehk garantii saajale garantiikirja tütarettevõtte ehk võlgniku laenukohustuste tagamiseks:

firmale X kuulub tütarettevõte Y, mis tahab pangast laenu saada. Kuna Y on pangale tundmatu ettevõte, annab X pangale garantii, et kui Y ei peaks oma kohustustega hakkama saama, võtab X need enda kanda. Kuna X on pangale hea tuttav, tunneb pank end Y-le laenu andes kindlamalt.

Garantii eesmärk on pakkuda garantii saajale kindlustunnet. Ja kui peakski juhtuma, et lepingupartner oma kohustuse täitmata jätab, pakub garantiikiri lisaks kindlustundele ka kiiret rahalist hüvitist.

Garantii sobib ettevõttele lepingutest tulenevate riskide ja kohustuste tagamiseks ning on ideaalne lahendus, kui partnerite vahel puudub varasem koostöökogemus või napib ettevõttel vabu rahalisi vahendeid.

Garantiikirja alusel esitatud nõuded tasub pank või krediidiandja garantii saaja nõudmisel. Tagatava kohustuse rikkumist ei pea garantii saaja pangale või krediidiandjale tõendama.

Kes saab garantiikirja väljastada?

Põhimõtteliselt saab garantiikirja väljastada iga ettevõte. Eraisik (näiteks ettevõtte omanik) paraku aga mitte – tema ainus võimalus ettevõtte kohustusi tagada on isiklik käendus.

Nagu öeldud, on usaldus ettevõtluses väga oluline. Mõnikord aitab seda luua lisagarantii. Kui sul peaks selline olukord tekkima, saame meie ehk Finora sulle appi tulla ja oma garantiikirja pakkuda.

Finora garantiikiri on parim usalduse tekitaja

Finora garantiikiri on meie tagasivõtmatu kohustus tasuda garantii saajale kohe pärast kirjaliku nõude saamist summa, mis ei ületa garantiikirjas näidatut.

Meie keskne filosoofia on kliendile alati „jah” öelda ning kui meilt hakati garantiide kohta uurima, otsustasime ka seda teenust osutama hakata. Nii sündiski Finora esimene garantiileping ja tänaseks on meil korralik ja uhke portfell: oleme väljastanud enam kui 300 garantiikirja kogumahus üle 8 miljoni euro. Aktiivseid garantiilepinguid on hetkel 1,6 miljoni euro ulatuses.

Finora garantiikirjad on laialt aktsepteeritud ning meie toode on aidanud ettevõtteid suhtlusel erinevate linna- ja vallavalitsuste, Riigi Kinnisvara ASi, Keskkonnaameti, Tallinna Linnavaraameti, Transpordiameti, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Soome Keskkonnaameti ning paljude suuremate ja väiksemate ehitusettevõtetega.

Mis tüüpi garantiikirju Finora väljastab?

Finora Capital pakub järgmisi garantiisid:

Pakkumusgarantii

Pakkumusgarantii on dokument, mis tuleb (riigi)hangetel osaledes esitada ning mis kehtib tehtava pakkumise tagatisena.

Pakkumusgarantiid saab kasutada tagatisena garantiisaajale (ehk hanke korraldajale) garantiitaotleja tekitatud kahju korral, kui viimane küll osaleb hankel ja esitab garantiisaajale pakkumise, kuid hiljem loobub oma pakkumisest või keeldub hankes fikseeritud tingimustel lepingut allkirjastamast. Nii võib iga hanke korraldaja kindel olla, et kui sa oma pakkumise teed ja hiljem mingil põhjusel ümber mõtled, on tema rahaline kahju võimalikult väike.

Pakkumusgarantiid on vaja igale ettevõtjale, kes soovib (riigi)hangetel pakkumise teha. Muud moodi pole hankel võimalik osaleda.

Pakkumusgarantii suurimaks eeliseks on see, et sul õnnestub hankel osaleda, deponeerimata suuri summasid. Tuleb lihtsalt finantsasutustelt garantiikiri taotleda, selle eest vaid teenustasu makstes.
Finora väljastab püsiklientidele pakkumusgarantii üldjuhul 24 tunni jooksul. Lugesid õigesti: kui oled meile juba tuttav ettevõte, suudame sulle korrektselt vormistatud ja hankijate poolt aktsepteeritava garantii väljastada ühe ööpäevaga.

Täitmisgarantii

Täitmisgarantii antakse tagatiseks tellijale ehk garantii saajale juhuks, kui garantii taotleja ei suuda kokkulepitud tähtaja jooksul lepingus kokku lepitud tingimusi täita. Täitmisgarantii võib tagada ka lepingust tulenevate trahvide või muude kohustuste tasumist.

Garantiiaja garantii

Garantiiaja garantii antakse tagatiseks tellijale ehk garantii saajale juhuks, kui ostetud kaubal või teenusel ilmnevad garantii perioodi jooksul puudused, kuid garantii taotleja keeldub nende kõrvaldamisest.

Finantstagatis

Finantstagatis antakse tagatiseks garantii saajale juhuks, kui lepingupartner ei suuda oma kohustust keskkonna ees täita. Näiteks finantstagatis jäätmete ladustamiseks: jäätmeseadusest tulenevalt peab isik, kes taotleb luba või registreeringut jäätmete ladustamiseks, esitama loa andjale koos taotlusega ka garantiikirja, mida tohib väljastada vaid Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutus.

Loomulikult on olemas veel teisigi garantiisid. Kui sulle vajalikku garantiiliiki ülaltoodud nimekirjas ei olnud, edasta meile garantiinõude aluseks olev leping ja me leiame sulle kindlasti lahenduse.

Millised on Finora garantiikirja tingimused?

Garantiikirja väärtus seisneb selle usaldusväärsuses. Seetõttu on vettpidava garantiikirja hankimine seotud mõningate tingimustega:

Garantii summa: üldjuhul alates 5000 €
Riskitasu: alates 3% aastas
Garantii periood: alates 3 kuud
Lepingutasu: 0,3% garantiisummast (min 100 €)
Tagatis: ei ole alati nõutav, vajadusel era- või juriidilise isiku käendus

Kuidas saada Finora garantiikirja?

Kui soovid mis tahes garantiid, võta meiega julgesti ühendust. Mida varem sa seda teed, seda lihtsamaks ja mugavamaks garantiikirjade saamine muutub.

Finora töötab sinu ehk väikese või keskmise suurusega ettevõtte hüvanguks ning sul pole vaja karta suurtes pankades levinud stsenaariumit, kus sinu ettevõtte eripära vastu keegi huvi ei tunne. Meie tunneme ja ootame sind esimesel võimalusel endale külla.

Finora on aastate jooksul väljastanud hulgaliselt garantiikirju, mida on aktsepteerinud paljud linna- ja vallavalitsused, riigiametid, riigifirmad ning suuremad ja väiksemad eraettevõtted. Meie pakkumusgarantiiga on edukalt osaletud ka välisriikide ametite korraldatud hangetel.

Kui leiad, et garantii võiks sinu ettevõttele abiks olla, siis võta meiega julgelt ühendust. Oleme aidanud sadu ettevõtteid, tõenäoliselt suudame aidata ka sind.

 

Finora