KAS TARBIJALAENE ON JUBA LIIGA PALJU?

Suurbritannia finantsjärelevalve värske raport viitab, et 2017.a. juuni lõpuks oli Suurbritannia tarbijate tagamata väikelaenude jääk tõusnud 220 miljardi euroni ehk tasemeni, kus laenujääk oli viimati enne 2008.aasta üleilmset finantskriisi. Kõige kiiremini kasvavad väikelaenu ja autolaenu võlad. Oluliseks murekohaks on see, et vähem kindlustatud inimesed laenavad ettevõtetelt, kes ei allu järelevalvele ega arvesta seadusega sätestatud teenustasude ja intresside piirmääradega.

 Eestis ei ole pikaajalist tarbijakrediidi turu statistikat, et saaks öelda, kui palju on meil tarbijalaenude turg kasvanud võrreldes 10 aasta taguse ajaga. Samas on näha, et pea iga kuu lisandub mõni uus ettevõte, kes omandab Finantsinspektsioonilt krediidiandja tegevusloa. Ka olemasolevate laenuandjate laenuportfellid kasvavad. See muudab eriti oluliseks klientide teavitamise ja vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimise. Soovitame kõigil laenusoovijatel tähelepanelikult jälgida, et neile laenu pakkuval ettevõttel oleks Finantsinspektsiooni tegevusluba. Samuti loodame, et Eestis kehtivaid ülirangeid tarbijakrediidi reklaamipiiranguid muudetakse, sest hetkel on tarbijatele otsuste tegemiseks vajaliku teabe edastamine piiratud.

 

 

Andrus Alber