Kevad tuleb uue tootega! Garantii äriklientidele

Meil on hea uudis  äriklientidele! Uus  toode – GARANTII

 

Alates aprillist väljastame äriklientidele käibevahendite finantseerimiseks lisaks mikrolaenule ja faktooringule ka garantiid.

Garantii eesmärk on pakkuda garantii saajale kindlustunnet (ja kiiret rahalist hüvitist) juhuks, kui lepingupartner jätab oma kohustuse täitmata. Garantii sobib ettevõttele lepingutest tulenevate riskide ning kohustuste tagamiseks ning on ideaalne lahendus, kui partnerite vahel puudub varasem koostöökogemus ja/ või  napib ettevõttel vabu rahalisi vahendeid.

Väljastame makse-, ettemakse-, pakkumis- ja täitmisgarantiid ning garantiiaja garantiid.

Enim on täna garantii vastu huvi tundnud ettevõtted, kes peavad nt tagatisena tasuma 10% lepingu mahust või neile laekub alati arvest vaid 90% kuna ülejäänud summa jääb garantiiks (täitmisgarantii). Sellises olukorras on hea saada Finora Capitali garantii – arved tasutakse korrektselt, väljastatakse garantiikiri (klient saab projekti raames 100% laekumised) ning äritegevust saab tavapäraselt jätkata.

 

TINGIMUSED:

Garantii summa: alates 10 000 EUR

Riskitasu: alates 3% aastas

Garantii periood: alates 3 kuud

Lepingutasu: min 100 EUR

Tagatis: Era-või juriidilise isiku käendus

 

Finora Capital