KREDIIDIANDJAD ON PANKADEST INNOVAATILISEMAD

Maailma Majandusfoorumi värske uuringu kohaselt peavad senised pangad kartma pigem suurte tehnoloogiafirmade konkurentsi, mitte start-up’e. Kuigi start-up’dest räägitakse väga palju, siis uurimuse kohaselt ei ole neil olnud nii suurt mõju finantssektorile kui võiks eeldada.

Finantstehnoloogia start-up’id näitavad finantsteenuste muudatustele suunda ja tempot, kuid klientide saamise kõrged kulud ja pankade kiire reageerimine ei võimalda fintechidel kiiresti kasvada.

Samas näitas uurimus, et pangad arendavad pilvetehnoloogiaid, tehisintellekti ja suurandmete analüüsi palju agelasemalt kui suured tehnoloogiafirmad, eelkõige Amazon, Google ja Facebook. Näiteks Amazon on juba käivitanud enda platvormil kaupu müüvatele kaupmeestele suunatud AmazonLending, mille laenude maht on tänaseks 3 miljardit USD.

LAENUTURUL ON TOIMUMAS PÕNEVAD ARENGUD

Laenuvaldkonnas on uued turuosalised toonud kaasa mitmeid positiivseid muudatusi. Esiteks on nende abil jõudnud laenuteenusteni need kliendigrupid, keda pangad ei ole soovinud teenindada. Teiseks on pangad pidanud muutma oma laenuprotsesse sujuvamaks ja digitaalsemaks. Samas on aga uute tulijate rahastamisvõimalused palju kallimad kui pankadel. Ka ei ole uued tulijad saanud tõestada, kas nende skooringumudelid ja laenuprotsessid suudavad toimida ka finants- ja majanduskriiside ajal. See tõstatab küsimuse nende pikaajalisest jätkusuutlikkusest.

Tuleviku laenuturul nähakse 3 stsenaariumit:

  1. Tänased uued tulijad valivad arenguks väga erinevad teed alates tegevuse lõpetamisest seoses rahastuskulude kasvuga või spetsialiseerudes kitsatele nishidele ja lõpetades pangaks muutumisega.
  2. Pangad hakkavad tegema tihedat koostööd laenuplatvormide ja uute tulijatega, kuna sel viisil saavad nad vähendada oma kulusid.
  3. Laenuandjad hakkavad tegema tihedat koostööd finantsteenuste väliste partnerite ja platvormidega, et ühiselt kasvatada klientidele pakutavate laenutoodete valikuid.

Andrus Alber