Kuidas oma ettevõtet rahastada?

Aeg on raha, aga raha mul ei ole,
aega on, kuid alati jääb väheks.

Nii laulis omaaegne eesti kultusbänd Propeller. Ja enam täpsemini pole inimeste elu tänagi võimalik kokku võtta. Ühest küljest pole rahast justkui viisakas seltskonnas rääkida, teisalt mõtleb sellele iga inimene. Kui teaduslikke uuringuid uskuda, siis isegi rohkem kui seksile.

Ouch.

Kust seda siis saada? Raha, see tähendab. Universaalset vastust on sellele küsimusele võimatu pakkuda. Kuid ettevõtete rahastamisest saame rääkida küll ja kuna me just sellega siin Finoras tegeleme, siis luba jagada paari mõtet, mis su ettevõtte rahastamise lihtsamaks muudavad.

Mis asi on ettevõtte rahastamine?

Teinekord on keerulise küsimuse vastus lihtsam, kui keegi eeldada oskab. Ettevõtte rahastamine tähendab just seda, mida too sõnapaar kirjeldab: ettevõtte tegevuse rahastamist. Ja mitte lihtsalt kaupa või teenust müües ja seeläbi jooksvat tulu teenides, vaid

– ettevõtte käima lükkamiseks (start-up)
– mõne suurema investeeringu tegemiseks
– mõne teise ettevõtte ära ostmiseks (ehk ülevõtmiseks, nagu sageli öeldakse).

Laias laastus tuntakse kahte ettevõtte rahastamisliiki:

– Omakapital (aktsia- või osakapital)
– Võlakapital – eelkõige laenud, võlakirjad ja liisingud

Omakapital

Omakapitalil on üks suur eelis: seda ei tule kindlaks tähtajaks tagasi maksta ja omakapitaliga ei kaasne kulusid (jooksev intress jne). Lisaks võib omakapitali eeliseks olla asjaolu, et koos investoriga tuleb sinu ettevõttesse korralik suhtevõrgustik, mis aitab suurendada müüki või leida soodsamat võlakapitali. Kes ameerika tuntud inevsteerimissaadet „Shark Tank” on vaatama sattunud, see teab, et tihtilugu on investori tutvused ja sidemed rahast väärtuslikumadki.

Investori kasu ei piirdu aga vahendite ja tutvustega. Tal võib olla ka oskusi, mida sinul napib. Nii inesteerivadki erinevad riski- ja erakapitalifondid tihtipeale vaid sellistesse ettevõtetesse, kus on näha, et lisaks rahale saavad nad ka muul moel ettevõtte arengusse panustada. Pealegi ei maksta osaluse eest alati pelgalt rahas: uued investorid võivad su ettevõttele tekkida ka ühinemistehingute kaudu ja lisaks rahale võivad su lauale maanduda teise ettevõtte aktsiad.

Loomulikult kaaseb investoriga teatav oht, sest ega too pelgalt ilusa visiooni või silmapaari eest su ettevõtet ei rahasta. Ta tahab su ettevõttes osalust! Osalus võrdub aga otsustamisõigusega ja seetõttu peetakse inevstori kaasamise suurimaks probleemiks kontrolli kadumist oma ettevõtte üle.

Seepärast on oluline, et sa investorit kaasates osapoolte õigused ja kohustused lepinguga selgelt paika paneksid. Ettevõtte jaoks pole midagi hullemat kui omanikevaheline tüli ja aastatepikkused kohtuvaidlused. On tore ja kasulik, kui investor su ettevõtet rahastab, ent kõik tuleb kohe alguses selgeks rääkida ja kirja panna.

Võlakapital

Levinuim võlakapitali ettevõttesse kaasamise viis on laen. Laen on lihtsaim ja arusaadavaim võlakapitali vorm. „Raha sulle, kurgid ehk intress mulle,” kui üht teist tuntud eesti lauluteksti väänata.

Laenu võib saada nii tagatisega kui ilma. Tagatiseks võib olla kinnisvara, seadmed, transpordivahendid, aga ka käendused ja garantiid. Käendust võivad pakkuda nii ettevõtte omanikud kui ka riik, näiteks KredExi või MESi kaudu. Enamik ettevõtjaid on kokku puutunud pangalaenuga, kuid laenu saab võtta ka krediidiandjatelt, laenu-hoiuühistutelt, omanikuga seotud teistelt ettevõtetelt ja omanikult endalt.

Ehk kui su üks ettevõte täiendavat rahastamist vajab, võid seda mõne teise endale kuuluva ettevõtte abiga teha. Pankadest, krediidiandjatest ja riigist rääkimata.

Traditsioonilise laenu asemel võidakse ettevõtet rahastada ka läbi võlakirjade, mis on oma olemuselt kaubeldavad laenud. Ühest küljest sarnanevad võlakirjad tavalise laenuga, teisalt on nad aga vormistatud väärtpaberitena, millega võidakse kaubelda ja mille omanik võib võla perioodi jooksul muutuda.

Ehk siis võid sa võlakirja kaudu oma ettevõtet härra Vestmanni abil rahastada, ent see võib su laenu ühel hetkel härra Piibelehele edasi müüa. Ettevõtlus ei erine kirjandusklassikast kuigi palju: kord Vestmann all ja Piibeleht peal, siis jälle Piibeleht all ja Vestmann peal, ning kõik see kehtib ka sinu ettevõtte ja võlakirjade kohta.

Liising

Ka liising on oma olemuselt laen, ühe lihtsa erinevusega: kui tavalise laenurahaga kaasneb reeglina üsna lai kasutusala, siis liising on seotud ühe kindla toote või asja omandamise, kasutamise või finantseerimisega.

Liisingu puhul tuntakse kasutus- ja kapitalirenti. Tavaliselt eeldatakse liisingu puhul sissemakset ja igakuiseid liisingmakseid. Perioodi lõpus võid sa liisingseadme omanikuks saada (kapitalirent) või vana seadme või sõiduki tagasi anda ja uue liisingusse võtta (kasutusrent).

Laenude ja liisingute põhieeliseks on asjaolu, et erinevalt investorist ei sekku laenuandja sinu ettevõtte struktuuri ja osalused ei muutu ega vähene. Kui oled oma ettevõtte ainuomanik ja soovid ka edaspidi kõik otsused iseseisvalt teha, tasub kindlasti võlakapitali peale mõelda. Seda enam, et
võla puhul on üldiselt teada selle kulu ja lõpptähtaeg.

Samas teadis juba vanarahvas, et võlg on võõra oma. Laenuga saadud raha tuleb igal juhul tagasi maksta, mingu su ettevõttel kuidas tahes. Kui läheb hästi, on tore. Kui mitte, on natuke vähem tore. Laenu tagasimaksmisest ei päästa paraku kumbki stsenaarium.

Lisaks kaasnevad laenuga kulud – teenustasud, intress, aga vahel ka tagatise pantimine, notaritasud ja nõnda edasi. Kui sa laenu teenindamisega hätta jääd (ehk ei suuda oma kohustusi vastavalt kokkulepetele täita), võid sa ilma jääda oma tagatisvarast ja kui see on ettevõtte toimimiseks hädavajalik, võib kogu ettevõte korraliku hoobi saada.

Ettevõtte rahastamisega võib tegeleda ettevõte ise, aga sa võid kasutada ka nõustajaid. Tavalise pangalaenu puhul pole nõustaja ehk oluline, eriti kui su ettevõttel on tugev finantsjuht või raamatupidaja. Võlakirjade ja omakapitali kaasamisel on nõustajate abi aga pigem reegel kui erand. Sul on vaja nii õigus- kui finantsnõu ja selle andmisega ei pruugi tavaline raamatupidaja – ükskõik kui võimekas – hakkama saada. Suuremate tehingute puhul on mõistlik ka audiitor appi kutsuda.

Oma- või võlakapital?

Kuidas oma ettevõtet kõige nupukamalt rahastada? Investoreid kaasates? Laenu võttes? Kõiki seadmed liisides? Võlakirju müües?

Parim ettevõtte rahastamise viis on kombinatsioon kõigest eelnevast. Pole mõtet kõiki mune ühte korvi laduda ja sestap on ettevõtte rahastamine mõistlik erinevate vormide vahel ära jagada. Muidu võib minna nii, nagu juba tsiteeritud Propelleri laulus:

Kraabi enda poole küüntega ja palu,
et su jumal sind ei jätaks maha.
Ära unusta ka oma hingevalu,
kuni lõpuks jõuad kõrge plangu taha.

Finora