Laen ettevõtetele

Ettevõte on nagu inimene – ta püüab endaga võimalikult hästi hakkama saada, ent kui tundub, et toimetulekuks läheb välist abi vaja, kaalub ta hoolikalt kõiki variante. Ja valib seejärel parima.

Finora väljastab erinevaid ettevõtte laene ning võimalusi laenude väljastamiseks on palju. Laenusumma sõltub reeglina nii sihtotstarbest kui ettevõtte eelnevast tegutsemisajaloost. Ja loomulikult eesmärgist, mille poole ettevõtte juht laenu abil liikuda tahab.

Üks asi on eesmärk enda jaoks selgeks mõelda. Teine on aga aru saada, milline laen millise sihini kõige tõhusamalt jõuda aitab. Seetõttu on sobivaima laenutoote leidmisel toeks Finora laenuhaldurid, kes asuvad sõna otseses mõttes telefonikõne kaugusel. Ehk seal, kuhu ühel väikese või keskmise suurusega ettevõtte juhil kõige mugavam on pöörduda.

Laenu võtmisel on oluline välja mõelda nii laenusumma suurus kui võimalik tagatis. Laenuandja eelistab mõistetavalt kinnisvaraga tagatud laene, kuid selle puudumine pole tingimata takistuseks.

Milleks on mõistlik ettevõtte laenu taotleda?

Finora soovitab ettevõttele laenu taotleda siis, kui sul on vaja

käibevahendeid finantseerida ehk rahavooge ühtlustada, laovarusid soetada või suurendada (eriti tarneraskuste tingimustes), või väikevahendeid soetada

suuremaid investeeringuid teha – uusi seadmeid soetada või põhivara renoveerida (näiteks energiatõhususe eesmärgil)

Finora ei tee vahet, oled sa ühe töötajaga mikroettevõte või neljakümne inimesega väikeettevõte, me pakume head nõu ja finantseerimislahendusi kõigile.

Kuidas laenu taotlemine käib?

Kui oled endale sobiva laenutoote leidnud, saame sinuga läbi arutada riskikohad, näiteks mis juhtub siis, kui kaup hilineb või ostja ei tasu arvet tähtaegselt.

Aeg ja elu muutuvad tänapäeval kiiresti ja ettevõtte rahavooge mõjutab terve hulk tundmatuid tegureid. Seetõttu on ettevõtte laenu taotlemisel vaja nii finantsaruandeid, mis peegeldavad ettevõtte senist tegevust, kui ka selgitust ettevõtte tegevuse ja äriplaani kohta, mis kirjeldab firma tulevikku. Kui meil on ülevaade sinu äriplaanist ning laenu tagastamise võimalustest, on meil lihtsam koostada sulle sobiv maksegraafik.

Ärilaenu puhul saad ise otsustada, kas tasud igakuiselt ainult intressi või maksad ka laenu põhiosamakseid.

Küsi laenupakkumisi kindlasti mitmest kohast. Levinuim võimalus on küsida laenupakkumist pankadest, kuid lisaks neile on Eestis ka hulk krediidiandjaid, kelle tegevus on sama kindel ja läbipaistev. Nendegi poole tasub igal juhul pöörduda.

Lisaks tegutsevad Eesti turul ka mitmed nn mikrolaenuandjad, kuid nende puhul on oluline jälgida tegevusloa olemasolu ning laenutingimusi. Tegevusloata mikrolaenuandjaid on Eestis palju ning kunagi ei või teada, kuidas nurgataguste kotikaupmeestega tehingusse astumine lõpeb.

Milleks mulle Finora, kui ma saan ettevõttele laenu suvalisest pangast?

Küll oleks tore, kui suured pangad väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid võrdväärsete partneritena kohtleksid. Paraku teab iga firmaomanik, et päris nii see paraku ei ole.

Pangas võib laenuotsus võtta terve nädala, meie katsume anda vastuse samal või äärmisel juhul järgmisel päeval. Ja mis eriti oluline – Finora intressimäär on väga sarnane sellega, mida suured pangad tagatiseta laenudele pakuvad.

Intressimäär pole aga ainus tegur, mille järgi laenuandjat valida. Oluline on jälgida teisigi laenu saamisega seotud kulutusi, näiteks laenulepingu tasu ja laenusumma ennetähtaegse tagatamise tasu.

Samuti tuleb kindlaks teha, kas laenusummat saab ennetähtaegselt tagastada ning millised on sellisel juhul kulud. Finora mikrolaenu võid osaliselt või täies ulatuses tasuta tagastada, tuleb vaid oma soovist laenuandjale kirjalikult teada anda.

Milliseid eeliseid Finora veel pakub?

Meilt võetud laenu puhul on sul võimalik laenu põhiosa tagastada alles peale tulu või toetuse laekumist ning jooksvalt tuleb maksta vaid intressi, mis on sobilik just sildfinantseeringut vajavate projektide tarbeks.

Meie vastus laenuotsusele võtab üldjuhul aega 1–2 tööpäeva. Peale notaritehingut saame laenu väljastada 1–3 tööpäeva jooksul, tavaliselt notaris käiguga samal päeval.

Lisaks laenuotsuse kiirele menetlemisele sõlmime ka kõik lepingud nobedalt. Ja kui sul on vaja,
nõustame sinu laenuprojekti ja leiame parima lahenduse. Finora filosoofia on väga lihtne: ettevõtja ei pea teadma iga laenutoote nime, selleks oleme meie, et sulle sobiv lahendus välja pakkuda.

Millised on nõuded taotlejale?

Erinevalt suurpankadest näeb Finora iga laenutaotleja taga inimest. Meie jaoks oled sa võrdne partner, mitte tüütu kohustus laenuhalduri kalendris.

Loomulikult on meilgi teatavad eeldused, mis eduka laenutaotlemise võimalikuks teevad:

– Ettevõte on Eestis registreeritud ja tegutsev osaühing või aktsiaselts
– Ettevõtte suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust
– Kinnivaraga tagatava laenu puhul on sinu pakutav tagatisvara likviidne
– Ettevõttel ei ole aktiivseid maksehäireid

Samas on iga juhtum eriline, nii et ära häbene oma olukorrast rääkida ka siis, kui see sulle endale probleemitu ei tundu.

Milliseid dokumente on vaja Finorast ettevõtte laenu taotledes?

Et Finorast ärilaenu taotleda, tuleks esmalt meiega ühendust võtta ja kodulehel või iseteenindusportaalis kohe laenutaotlus täita. Seejärel küsime sinult mõningaid dokumente, reeglina on need ettevõtetele järgmised:

• ettevõtte finantsaruanded (viimase, lõppenud majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne; jooksva majandusaasta viimase täiskvartali bilanss ja kasumiaruanne);
• ettevõtte pangakonto(de) väljavõtted taotluse esitamisele eelneva 6 kuu kohta;
• kui laenu tagatiseks on ettevõtte omaniku või juhatuse liikme käendus, siis käendaja pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta.

Miks niipalju aruandeid ja veel konto väljavõte?

Majandusaasta aruandest näeme, kuidas ettevõttel on läinud eelmisel majandusaastal.
Jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne aitavad meil aga aru saada ettevõtte jooksva majandusaasta tulemustest.

Ka meil on kohustus saada aru kliendi äritegevusest. Seetõttu soovime näha viimase 6 kuu kontoväljavõtteid pankadest, kus ettevõtte arveldab.

Kui taotled hüpoteeklaenu, siis ootame kindlasti infot ka tagatise kohta: hindamisakt (mitte vanem kui 6 kuud) või likviidse vara puhul tagatisvara kirjeldus, aadress ja pildid.

Võta meiega ühendust, vaatame koos su vajadustele otsa, hindame kõiki laenamisega kaasnevaid tahke ning saad seejärel juba otsuse teha, milline ettevõttele mõeldud laenutoode sobib sinu vajadustega kõige paremini.

Meie oleme kohtumiseks valmis!

Finora