Mis asi on äriplaani struktuur?

Vene ajal räägiti üht lõbusat anekdooti.

„Ma kirjutasin elulooraamatu!” kiitleb Tšapajev Petka ees.
„Vägev!” tunnustab Petka. „Kuidas su raamat algab?”
„Algab nii, et ärkan hommikul üles, panen mundri selga, tõstan mõõga vööle ja istun hobuse selga.”
„Võimas!” rõõmustab Petka. „Kuidas raamat lõpeb?”
„Lõpeb nii, et ma tulen hobuse seljast maha, asetan mõõga tagasi seinale, võtan mundri seljast ning lähen magama.”
„Üliäge!” on Petka peaaegu ekstaasis. „Ja mis keskel on?”
„Keskel on kappadi-kappadi-kappadi-kappadi-kappadi-kappadi-kappadi-kappadi-kappadi-kappadi-kappadi-kappadi.”

Igal kirjapandud tekstil peab olema struktuur. Nii ka äriplaanil. Ei piisa tähelepanu püüdvast algusest ja kokkuvõtlikust lõpust, ka keskpaik peab olema korralikult planeeritud.

Äriplaani kirjutama hakates on oluline mõista, milliseid komponente äriplaan kindlasti peab sisaldama. Kui põnevusromaani autor või Tšapajev võib ise vabalt otsustada, kuidas tema teose süžee kulgeb – ning lugeja asi on lasta end südmustel kaasa haarata –, siis äriplaani puhul eeldab lugeja (näiteks pank) kindlat koostist.

Mida üks korralik äriplaan peab sisaldama? Sellele küsimusele vastab suurepäraselt EASi kodulehel avaldatud äriplaani koostamise juhend.

Lühidalt koosneb hea äriplaan järgmistest punktidest:

Kokkuvõte

Esitatakse lühidalt kogu äriplaani sisu ja kõik oluline, mis on vajalik äriplaani realistlikkuse, kasumlikkuse ja atraktiivsuse hindamiseks. Kokkuvõtte pikkus võiks olla 1–1,5 lehekülge.

Ettevõtte üldandmed

Ettevõtte nimi ja juriidiline vorm, ettevõtte registrikood (kui on tegutsev ettevõte), registreerimise aeg ja koht, tegevuskoha aadress, ettevõtte kontaktandmed ja info omanike kohta.

Tooted ja teenused

Kirjeldatakse ettevõtte põhitoodet või -teenust, tootmis- või teenindusprotsessi ning plaanitakse nende arendamist. Seejärel kõrvaltooteid ja lisateenuseid, kui neid on.

Klient, turg, konkurents

See lõik annab vastuse, kui palju ja millise hinnaga on võimalik seda toodet või teenust kirjeldatud turgudel konkurentidega võisteldes müüa. Kirjeldatakse kliente, praegust ja võimalikku turgu ning seal tegutsevaid konkurente. Tuuakse välja konkurentsieelis. Koostatakse SWOT-analüüs. Edasi kirjeldatakse oma toodete või teenuste hinnakujunduspõhimõtteid, püstitatakse turunduseesmärgid, mis on aluseks müügiprognooside koostamisele.

Tegevusplaan

Lühiajaline tegevusplaan konkreetsete eesmärkide saavutamiseks. Tegevusplaani mõte on selgitada, mida kavatsetakse ette võtta ja saavutada lähemate ajaperioodide (kuude, kvartalite, aasta) jooksul.

Finantsplaan ja finantsprognoosid

Finantsprognoosidena esitatakse kasumiaruande, rahakäibe ja bilansi ennustused. Nende koostamisel võetakse sisendina arvesse finantsplaanis tehtud oletused ning arvestused ettevõtte tulude ja kulude, kasumiläve, investeeringute ja rahastamise kohta.

Niisiis koosneb äriplaan palju sisukamatest sõnadest kui „hobune”, „mõõk” ja „kappadi-kappadi”. Iga lause on tähtis, miski ei tohi olla üleliigne, iga lõiku tuleb olla valmis vajadusel suuliselt laiendama. Näiteks siis, kui tuled meiega kohtuma. Meil võib olla küsimusi ning mõistagi tahame sind paremini tundma õppida. Astu läbi ja arutame koos, kuidas sinu ärile hoogu juurde anda!

Ja kui ühel päeval äri kasvama hakkab – nii mahult kui töötajate arvult –, tasub läbi mõelda veel mõned teemad, mida päris alguses oskavad vaid üksikud ettevõtjad sõnastada (enamasti need, kel on juba kogemusi).

Need teemad on:

Riskianalüüs

Määratakse kindlaks võimalikud riskid ja kavandatakse nendega toimetuleku viisid. Riskianalüüs võimaldab ettevõtjal või investoril kriitilisemalt hinnata investeeringu tasuvusarvutusi.

Ettevõtte missioon, visioon ja eesmärgid

Sõnastatakse ettevõtte missioon ja visioon ning konkreetsed eesmärgid nende saavutamiseks. Kuna äritegevust plaanitakse esitatud visiooni ja eesmärkide saavutamiseks, siis on see äriplaani osa kogu äri plaanimise aluseks.

Ettevõtluskeskkonna kirjeldus

Analüüsitakse ettevõtluskeskkonda mõjutavaid tegureid: ettevõtlust reguleerivaid õigusakte, makromajanduslikke ja tootmisharu arengusuundi, ressursse ning vajaduse korral ka ettevõtlust mõjutavaid kohalikke tegureid.

Nagu öeldud, pole enamasti põhjust riskianalüüsi, visiooni ja teiste keerukamate teemadega kohe alguses pead vaevata. Kui õnnestub need teemad juba stardijoonel läbi mõelda – tore! Kui ei, siis pole ka see mingi maailma lõpp. Oluline on äri veerema saada!

Finora