Paljud Euroopa tarbijakrediidituru trendid peegelduvad ka Eestis

Euroopa tarbijakrediidiandjaid ühendava Eurofinase ja Roland Bergeri koostöös on avaldatud uuring Euroopa tarbijakrediidi turu tuleviku kohta. Küsitlusest võtsid osa 21 erineva Euroopa riigi ettevõtted, kelle tarbijakrediidi jääk moodustab kolmandiku kogujäägist Euroopas. Eestist kahjuks sel korral osalejaid polnud.

98 protsenti vastanutest usub, et Euroopa tarbijakrediidi turg suureneb 2018. aastaks. Suurimat kasvupotentsiaali nähakse Lõuna-Euroopas ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, kus üle poole küsitletutest usub, et uute tehingute mahu kasv jääb vahemikku 5-10 protsenti. Mujal Euroopas usub kaks kolmandikku, et kasv jääb alla 5 protsendi.

69 protsenti vastanutest ootavad kohaliku turu konsolideerumist. Itaalias, Taanis ja Poolas usuvad üle 90 protsendi küsitlutest, et järgmise kolme aasta jooksul on turu konsolideerumine väga tõenäoline. Suurimat konkurentsiohtu nähakse online-pankades ja teistes online-turuosalistes, nagu Google ja PayPal. Populaarsust kogunud peer-to-peer laenamises tõsist konkurenti veel ei nähta. Kõige tulusama ärimudelina nähakse lähiaastatel spetsialiseerunud tarbijakrediidipakkuja mudelit, millele järgneb jaepanganduse mudel.

Tähtsamate turutrendidena tuuakse välja jätkuv digitaliseerumine ja big data ehk suurandmete kogumine ja analüüs. 60 protsenti vastanutest ootab, et 2018. aastaks on suur osa lepinguid täielikult digitaliseeritud ning pooled küsitletutest usuvad, et enamik lepinguid sõlmitakse online.

Peamise ohuna tarbijakrediidi turule tuuakse välja regulatsioonide karmistamist, eriti just ristmüügi ning intressimäärade piiramise valdkonnas. Suurima sotsiaalmajandusliku riskina nähakse kõrget noorte töötuse määra.

Mida sellest Eesti jaoks järeldada?

  • Suurte universaalpankade lahkumine jaeklientide turult suurendab ka Eestis tarbijakrediidi turule spetsialiseerunud teenusepakkujate kasvu.
  • Finantsinspektsiooni tegevusloa on nõue oluliselt vähendanud turuosaliste hulka. Seni on turuosaliste vähenemine olnud eelkõige seotud osade teenusepakkujate loobumisega sellest ärivaldkonnast. Võib aga oletada, et teatud konsolideerumine alles jäänud ettevõtete hulgas seisab veel ees.
  • Euroopa rangeimad reklaamipiirangud mõjutavad tugevalt Eesti tarbijakrediiditurgu, s.h. piiravad konkurentsi ja innovatsiooni. Loodame, et turul juba toimunud korrastumine võimaldab poliitikutel reklaamipiiranguid leevendada.
  • Suurem osa Eesti turuosalisi kasutab juba täna nii automatiseeritud otsustusprotsesse kui digitaalset lepingu sõlmimist. Loodame, et hiljuti vastu võetud distantsilt isiku tuvastamist võimaldav seadus suurendab veelgi digitaalsete lahenduste võimalusi.

Loe ka samal teemal artiklit Äripäevas.

Andrus Alber