Rohkem rahastust mikroettevõtetele

Finora Capital sõlmis pikaajalise laenulepingu Euroopa Investeerimisfondiga, et rahastada mikroettevõtteid Eestis ja Leedus. EIF laenab Finorale kokku 2 miljonit eurot, mille arvelt võiks laenu ja liisingut saada rohkem kui 100 mikroettevõtet. Laenu suurus on kuni 25 000 eurot ja laenuvõtja töötajate arv ei tohi olla üle 10 inimese.

Finora Capitali juhi Andrus Alberi sõnul annab EIF laen hea võimaluse laiendada laenu ja liisingupakkumisi just väiksematele ettevõtetele, kes mingil põhjusel pangast teenuseid ei saa. Ja kuna pangavälised laenufirmad rahastavad end eelkõige läbi võlakirjade ja teiste kapitalituru instrumentide, siis ongi EIF-l oluline roll rahastamispiirangute leevendamisel.

Sama arvamust kinnitas ka EIF tegevjuht Alain Godard, kelle sõnul oli nende jaoks sümpaatne, et Finora Capital pakub finantseerimislahendusi SMEdele ja mikroettevõtetele ning EIF saab parandada just selle segmendi ligipääsu laenukapitalile ning aidata neil muuhulgas elada üle COVID-ist tulenevad keerukad ajad.

Rohkem infot https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1601

 

                     

 

 

 

Finora