Tarbijakrediidi turu-uuringu kokkuvõte

15 kuulise tegevuse jooksul oleme aidanud sadadel inimestel leida sobivaid lahendusi oma laenuvajadustele. Päev-päevalt meie klientide arv kasvab ning nende rahuolu on Finora Capitali jaoks olulise väärtusega. Selleks, et klientide soove ja nõudmisi paremini mõista viisime läbi küsitluse, millele vastas ligi 650 inimest.

Küsitlusega soovisime teada, mis on peamised põhjused, miks kliendid kavatsevad käesoleval aastal laenu võtta. Oodatult oli peamine põhjus kodu soetamine, mida soovib laenu eest teha pea kolmandik vastanutest. Auto ostuks vajab laenu iga neljas vastaja. Iga kuues inimene arvab, et tal võib tekkida vajadus taotleda laenu või järelmaksu mõne kauba (näiteks mööbli) ostuks või remondi töödeks. Laenurahaga äri luua või arendada plaanib alla 10% eraisikutest. Veelgi vähem levinud laenu eesmärgid on olulise ürituse (näiteks pulmad) korraldamine, õppekulude katmine, teiste kohustuste refinantseerimine, raviteenuste kulude katmine ja reisi korraldamine.

Lisaks laenu eesmärgile soovisime küsitlusega teada ka kolme olulisemat laenulepingu tingimust, millele kliendid laenupakkumise saamisel enim tähelepanu pööravad. Kliendi jaoks on laenu valimisel kõige olulisem tingimus intressimäär, järgnevad kuumakse suurus ja laenuperioodi pikkus. Ainult 20% küsitletutest arvavad, et muud laenu kulude aspektid (nt lepingutasu, kuutasu, muudatustasu, ennetähtaegse tagastamise tasu) on olulised. Kindlasti soovitame oma klientidel ja ka teistel laenuvõtjatel siiski ka neile tingimustele tähelepanu pöörata, sest need võivad laenu võtmise ja teenindamise kogukulusid oluliselt mõjutada.

Küsitlus näitas, et kiire vastus taotlusele ei ole kliendi jaoks kuigi oluline. Selline seisukoht rõõmustab, kuna Finora Capital on oma tegevuse algusest rõhutanud, et laenu võtmine ei tohi olla 15 minuti emotsiooni otsus. Kavatseme jätkata vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimist, mis näevad ette kliendi andmete põhjalikku analüüsi ja laenusaajale piisavalt aja ja selgituste andmist selleks, et hinnata laenupakkumist ja kaasnevaid riske.

Täname kõiki, kes võtsid aktiivselt osa meie küsitlusest ja andsid tagasisidet. Saadud tulemused aitavad Finora Capitalil paremini hinnata laenutooteid, nende sihtotstarbeid ning erinevate tingimuste olulisust laenupakkumise valimisel.

Energilist sügist soovides,

Kristina Šteinle