Ettevõte vajab vahendeid? Väldi neid vigu!

Oleme viimastel nädalatel kirjutanud äriplaanist. Kohe päris palju kirjutanud.

Näiteks siin.

Ja siin.

Ja siis veel siin.

Kui oled need artiklid läbi lugenud, siis tead, et enne ettevõtte asutamist tuleks endale esitada hulk küsimusi. Ja neile siis ausalt vastata. Kui vastuseid ei ole, tuleb ettevõtte asutamine edasi lükata või mõne teise äriideega tööle hakata.

Tead sedagi, et ühel korralikul ja jätkusuutlikul firmal võiks olla pikem eesmärk kui kiirelt kasumisse jõudmine.

Ning loomulikult oled kursis äriplaani kirjutamise struktuuriga. Kui põnevusromaani autor võib ise vabalt otsustada, kuidas tema teose süžee kulgeb – ning lugeja asi on lasta end südmustel kaasa haarata –, siis äriplaani puhul eeldab lugeja (näiteks pank) kindlat ülesehitust.

Aga ühe korra kirjutame äriplaanist veel. Nüüd ja kohe.

Juba vanad eestlased teadsid, et tegijal juhtub. Ning Albert Einstein teadis, et „inimesed, kes pole kunagi ühtegi viga teinud, pole eales midagi uut proovinud.”

Äriplaani kirjutamine on iga alustava ettevõtja jaoks uus asi. Vigu tohib ja teinekord peabki tegema, kuid äriplaani kirjutamisel on neid tegelikult lihtsam vältida, kui esmapilgul tundub.

EAS on nimelt kirja pannud äriplaanides sagedamini esinevad vead.

Siin need on, kõik äriplaani kirjutamisel tekkida võivad vead, mis on lihtsasti ära hoitavad:

Äriplaani kirjutatakse nagu kirjandit. Vähenda kirjelduste osa ja lisa rohkem analüüsi.

Äriplaan kirjutatakse toetuse saamiseks, mitte iseendale. Tõesta esmalt iseendale, kas saad äriga hakkama. Kui su äriplaan on elujõuline, siis toetused on lihtsalt lisatugi äri käimalükkamisel.

Eesmärke ei seata ajaliselt. Lühiajalised eesmärgid sõnasta kvartali või kuu täpsusega ja pikaajalised eesmärgid aastase täpsusega.

Eesmärgid püstitatakse pärast finantsprognooside koostamist vastavalt prognooside tulemustele. Äriplaani üks eesmärke on leida strateegiad, mis aitaksid ettevõtja eesmärke ellu viia. Kui finantsprognoosid näitavad, et valitud strateegiaga ei õnnestu eesmärke saavutada, muuda strateegiat, mitte eesmärke.

Ärikeskkonda analüüsides kirjutatakse äriplaani sõnasõnalisi lõike arengukavadest ja riiklikest strateegiatest. Ärikeskkonna analüüsi mõte on tuvastada võimalused ja ohud. Seega pead uurima vaid neid ärikeskkonna aspekte, mis on eesmärkide saavutamise seisukohalt võtmetähtsusega. Neid aspekte tuleb uurida oma äriidee realiseerimise seisukohalt.

Äriplaani finantsosa ja -prognooside koostamisel kasutatakse arve, mida pole eelnevalt käsitletud või põhjendatud eelnenud sõnalises osas. Arvud, mida kasutad finantsprognoosides, peavad olema äriplaani sõnalises osas eelnevalt lahti kirjutatud.

Konkurente loetletakse formaalsete, mitte sisuliste tunnuste alusel. Tegelikult konkurente ei tunta. Turu-uuringust peab selguma, milliste kriteeriumite alusel langetab klient otsuse, millise ettevõtte teenuseid kasutada või milliseid tooteid osta. Seega koosta konkurentsianalüüs n-ö läbi kliendi silmade.

Kasutatakse ebausaldusväärseid turu-uuringuid. Ära kasuta internetist leitud vananenud või hoopis teistel eesmärkidel korraldatud uuringuid. Tee ise uuring, küsitle kas või tuttavaid, kes kuuluvad kavandatava tegevuse sihtrühma.

Tehakse pinnapealne turuanalüüs, st piirdutakse pelgalt oletustega ning sihtrühma tegelikku ostujõudu ja vajadusi ei analüüsita. Ära arva, et kliendid käituvad nii nagu sina või nii, nagu sina tahad. Kontrolli ja analüüsi.

Toote või teenuse kvaliteedi kirjeldus lähtub oletusest. Väär on kirjutada „Minu pakutav toode X on odavama hinnaga, kuid parema kvaliteediga kui konkurentidel”. Kvaliteet on suhteline mõiste. Kirjuta väga täpselt lahti, milles sinu toote või teenuse kvaliteet seisneb. Ära piirdu üldsõnalise kirjeldusega.

Toote või teenuse hinnakujundus on valdavalt passiivne. Kiputakse aluseks võtma konkurentide või internetist leitud hinnakirja või järgitakse vaid turuliidrit. Kasuta oma hinnastrateegia võimalusi.

Turundusplaanis plaanitakse ainult tegevusi ja kulusid, kuid mitte inimressurssi. Kontrolli, kas sul jätkub inimesi, kel oleks aega kõik tegevused ellu viia. Üksi ei jõua sa kõike teha.

Tehakse liiga optimistlikud finantsprognoosid. Ettevõtja on tavaliselt veendunud oma idee headuses. Kui prognoosid näitavad hiigelkasumeid, on üsna võimalik, et kusagil on tehtud viga. Võrdle enda prognoose konkurentide majandusaasta aruannetega ja tee sellest järeldused. Peamised näitajad ei tohiks väga palju erineda.

Käi see võimalike vigade nimekiri enne meie juurde tulekut igaks juhuks üle. Lahenda oma äriplaani probleemid seal, kus neid märkad. Mõistagi ei eelda Finora, et su äriplaan oleks täiuslik. Ükski ettevõtja pole osanud absoluutselt kõike ette näha ega prognoosida ja kes vastupidist väidab, on kas naiivne või liialt enesekindel.

Ja kui lõpuks oma äriplaaniga enam-vähem rahul oled, anna meile endast märku. Vaatame su visioonile koos otsa ning mõtleme välja, kuidas meie sind aidata saame!

Finora